Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Husband and wife relations can be a complicated, but pleasing, relationship. It will take both partners to work harder on each other’s strengths and weaknesses, as well as understand their differences.

What exactly is Good Partner?

The ideal better half is somebody who makes her husband come to feel important and loved. The woman with kind and affectionate, listens to her hubby carefully, and encourages him to take on tasks in the home.

A fantastic wife as well supports her husband in his goals and dreams. This includes supporting him in making changes to his work or perhaps life if necessary and encouraging him to pursue them when it’s good for both of them.

She is considerate of her husband’s needs and is always looking for ways to make his life less difficult and less difficult. This can help to make him more productive and happier in his operate, which leads to better health and a greater quality of life overall.

The perfect better half is someone who tells her husband the truth when she feels it is necessary. This doesn’t mean the lady doesn’t https://www.digitechsialkot.com/2020/02/16/how-to-answer-a-few-of-your-online-dating-questions-meant-for-him/ embellish or lie, but it does signify she is genuine about her feelings and thoughts and wants to do what’s https://4-russianbride.com/what-russian-women-like/ best for her marriage.

The best husbands know their very own wives differ from them in lots of ways, and they make an effort to respect many differences. This can lead to a much better, more loving relationship. In addition , it may help to keep up open conversation along with your partner, and it can help to avoid misunderstandings that may otherwise hurt your relationship.

Share →

Leave a Reply