Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Historically, Oriental families have got included both equally transnational and nuclear individuals. In many cases, the is the largest strategy to obtain identity for folks from Hard anodized cookware cultures. This emphasis on is also mirrored in the prevalent worldview attributes of Asian people, such as self-control, family combination, group alignment, respect pertaining to elders, personal responsibility, and interdependence.

Cookware family traditions are not generally based on traditional figures, and may end up being altered to reflect the modern environment. A lot of Asian young families may be impacted by beliefs such as Buddhism or Confucianism. In other instances, family worth may be re-structured to represent West culture.

In most Asian civilizations, family is regarded as an interior source of power and right. The younger generation can be expected to esteem and nurture the older generation. In some cases, this is reflected in the gender roles for the parents. Cookware mothers might be expected to prioritize the oldest son, rather than the husband.

In some Asian nationalities, intermarriage is regarded as taboo. Due to the fact a child can become the daughter-in-law of the spouse and children. Consist of cases, a youngster may be made into the spouse and children, giving the daughter-in-law the obligation for the entire family group. Asian father and mother may anticipate their child to work hard and persevere through adolescence. They might also fear that their child will join a squadra or turn into alienated with a poor self-image.

The most remarkably educated Hard anodized cookware immigrants are East Indians. These immigrants are typically central class occupations, such as technical engineers, doctors, and doctors. They are also English-proficient. They tended to settle in states over the Pacific coastline, Hawaii, plus the Northeast. These kinds of immigrants set about arriving in the us in the 1960s. In the 1970s, there were roughly 200, 500 highly educated Hard anodized cookware immigrants who entered the usa.

In the United States, there are numerous distinctive ethnic teams who determine as Oriental Americans. Several groups incorporate China, India, Thailand, Burma, Cambodia, Nepal, Dalam negri, and the Maldives. Other groupings include North Korea, Israel, Bangladesh, Vietnam, and Laos.

Most Oriental Americans range from Asian diaspora, which includes all who have migrated for the United States right from Asia. Additionally , Asian Americans include a combined heritage group, which includes children of Asian-American marriages, or individuals who were followed from other Asian countries. These kinds of mixed-heritage categories develop identities as Asian-derived people.

In a few Asian civilizations, intermarriage between cultural groups is viewed illegal. These kinds of groups are known as “model minority” immigrants. This kind of stereotype can be partly due to the large number of highly educated Cookware immigrants who also arrived in america in the 1960s and 1970s. It has also been suggested that intermarriage is concentrated among the list of higher classes of Cookware Americans.

In the United States, interracial partnerships were illegitimate until 1967. The United States https://asiansbrides.com/2redbeans-review/ Supreme Judge declared these laws out of constitute in 1967. Nevertheless, many Asian-Americans still have put together ethnic heritages, and Asians and their children often become multiracial. Asian-American children, and the parents, sometimes feel like outsiders in the United States.

https://image.shutterstock.com/image-photo/beautiful-woman-latex-suit-whip-260nw-1203413011.jpg

Share →

Leave a Reply