Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

There are so many different types of relationships cute serbian women out there, it will be difficult to know which is right for you. Honestly, that is why it’s crucial to understand your personal relationship choices and find out which kind of romantic relationship might best fit you.

https://thumbs.dreamstime.com/x/happy-white-woman-pregnant-black-man-mixed-couple-men-caucasian-women-standing-background-thumps-up-very-54865066.jpg

A nutritious, secure interconnection in a romance is beneficial meant for both companions. In a healthful connection, persons hear each other’s needs and are generally able to listen and agree to each other with out judgment. Fortunately they are able to be insecure and share their very own deepest concerns and emotions with out fear that their partner will waste them or perhaps make them feel below par about themselves.

Moreover to providing a sense of security, healthy connections are helpful because they give persons the opportunity to expand and develop the skills and strengths. Having someone to help you improve your communication, resolve conflicts, and problem-solving skills can make a big difference in your your life.

Several relationships are definitely serious than others, yet all of them need to be cared for with dignity and dignity. The most successful and long-lasting relationships happen to be the ones that both partners understand their intentions and expectations for their marriage, so they can work together to achieve all those goals.

Whether youre in a committed relationship, https://fs.blog/mind-gym-relationships/ a casual online dating situation, or an asexuado love, it’s vital that you be clear with regards to your intentions to help you avoid dissatisfaction and fights. Creating a strong comprehension of the different types of relationships could also help you determine if there are any potential stumbling blocks that could have an effect on your romance.

Share →

Leave a Reply