Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Cloud data sharing could be a great tool to facilitate cross-company collaboration. But it also gives new protection challenges. There are several methods to shield your data in the next shared inside the cloud.

Initially, you can encrypt the data. You must ensure that you make use of a secure cloud storage space service. If you do not, your information could be stolen. Pertaining to added reliability, you can also encrypt the data employing a third party service.

Subsequent, you can export the data. This can be done yourself or instantly. When you foreign trade your data, you can include an recommended manifest document. These data are used to indicate the target box.

Third, you are able to designate an individual can with complete authority above your data. This is important for sharing your data with others.

Finally, you can decide on multiple impair services. This can have a profound effect on your data posting strategies.

Data sharing in the cloud breaks down traditional organization models. It will help organizations produce more efficient by using their data. In addition to reducing misinterpretation, it www.datatek-intl.com/what-are-the-skills-required-to-be-involved-in-the-cloud-data-sharing-operation-by-board-room/ can boost the speed of data insights.

Today, data administration is vital within a disrupted marketplace. Organizations want an effective way to relocate and examine their info. New technologies are swiftly evolving to fulfill this require.

Some of the coming through multi-cloud technology can help organizations choose the right tool for the job. They can likewise enable better scalability and cost effectiveness.

Many businesses are faced with a number of persistent problems. These include labor shortages, reference shortages, and supply chain disruptions. To cured these, many companies are outsourced workers for the cloud.

Share →

Leave a Reply