Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you’re on the verge of get married, you might be wondering which finger you should place your wedding wedding ring upon. But you can’t just pick a finger and hope it works out for you, as there are many elements that enter into getting the ideal ring size.

Your wedding ring need to be the finger that represents you and your partner, therefore make sure it is very one you undoubtedly love! It has also important you just read up on a brief history of the arena finger and what it means.

The Romans believed that the problematic vein in the ring ring finger ran straight to your heart, hence they named it “vena amoris. ” This kind of made the finger all the more romantic! And since it was as well where they will placed the ring to solidify their appreciate, it’s no surprise that lovers still want to wear their rings for this finger today.

https://stg4.denimio.com/blog/how-to-overcome-feeling-helpless-in-relationship-culture

Choosing your wedding arena is a big decision and is a fun process, but it may be important to get it done with confidence so that you feel happy with the wedding ring you choose. Thank goodness, we’re here to help!

Find Your Wedding Outfit

Whether you have recently been shopping for your dream dress as you are were a little girl or you’re only starting to slavic bride get critical, it’s under no circumstances too early to start out thinking about the specifics. Getting the correct fit is usually major, and your apparel should feel like a true representation of who also you are as a few.

http://www.teddygoldsmith.org/exactly-what-are-russian-ladies-like

Typically, http://www.i-liveradio.com/marriage-ceremonies-nowadays-currently-have-a-lot-of-different-developments marriage rings will be worn on the left jewelry finger of the hand. While it continues to be common in numerous cultures, lots of people are opting to switch up and wear their particular rings on their right hands due to comfort or usefulness.

Share →

Leave a Reply