Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Whether you’re looking to protect your web activities or your family from vicious software, anti virus software is the important thing. However , there are countless different options to choose from. A few of the main considerations when choosing a product or service are their price, features, and support services.

If you’re in search of a good antivirus, you’ll need to choose a product that actually works well and it is easy to use. It should also include a free of charge trial for you to test out their capabilities.

You are able to opt for an offline or perhaps on-line version associated with an antivirus. An offline edition will give protection to your system from spyware and other external risks, nevertheless won’t have the added feature of online disease scanning. Many people are cautious with downloading infections to their Computers, so a great offline release is often preferable.

When shopping for an antivirus, you’ll also ought to look for features such as web browser extensions. These will help you protect your web browser from malwares, and some will even prevent phishing avast password manager attacks.

Most antivirus software packages include a free trial. This enables you to test out how quickly your personal computer runs, and exactly how easy you should navigate through the different features. The software might also have an option to change your level of privacy settings, which can be important should you be using a registration.

Ideally, the antivirus system you’re looking at should be available online, but you shouldn’t have to go through a long, slow installation method. Many distributors offer these types of programs as no cost downloads, and you won’t have to identify yourself like a user of the product.

Share →

Leave a Reply