Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you are looking just for romantic escapes, you should definitely go to Bosnia and Herzegovina. It is just a country rich in way of life, history and wonderful natural landscapes. This beautiful country is likewise budget friendly. The is full of beautiful bosnian women dating tours scenery, ethnic attractions, culinary arts https://russiansbrides.com/bosnian-brides pleasures, and picturesque romantic places.

Sarajevo is the main city of Bosnia and Herzegovina. There are plenty of historical monuments and cultural sites in the town. One of the best landscapes to see is a Yellow Fortress. In this article you can get amazing views and get a chance https://www.elitesingles.com/mag/relationship-advice/pick-up-lines to visit the graves of war useless.

Bihac is another great vacation spot to spend every day out in mother nature. The town is filled with waterfalls and lakes and is the best place for water-skiing and going up the. Another attraction certainly is the Rakitnica canyon.

Lukomir is another charming location to visit. This kind of small town is located at the ft . of Mount Igman. Visitors can go on a horse carriage trip to explore the spot. Other sites inside the town incorporate a castle and historic sites.

http://www.re-visto.com/images/nike_patriots_1590_Duron_Harmon_Jersey_0nax2.jpg

Medjugorje is a holy site inside the Catholic faith. It really is believed the fact that Virgin Mary seen this place and the internet site is a place of pilgrimage. Many outdoor trails can be found here, including a hike the Bjelasnica summit. You can also enjoy a romantic supper in the town.

When ever you travel to Bosnia and Herzegovina, you will find a selection of attractions and lots of to explore. From culture and background to a various foods, there are a lot of things to do for the whole family.

Share →

Leave a Reply