Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Unlike a regular English wedding, the Latin American wedding ceremony can often be more elaborate. The party is usually done by a priest, though it is also possible to marry without a priest. The religious ceremony is the main celebration, followed by a reception. Depending on the region, a number of the celebrations continue into the nighttime.

The marriage ceremony is accompanied by a traditional meal, which is normally held by a cafe or perhaps in the bride’s and groom’s home. Foodstuff is served in large pots and pans and consumed communally. The foods are generally rice, espresso beans, and other foods inside the style of areas. A Latin wedding ceremony can also include variations of Spanish or Costa da prata, as well as classic drinks.

The wedding party is comprised of friends and family. A traditional Latin American wedding ceremony will include a ring bearer and flower girl. The wedding couple will also slip on dresses that are performed by their mothers or grandmothers. The wedding party spends evening at their very own homes following your ceremony. This can be a chance for the couple to discover each other. They may should also invite people from their community to attend. They will be given gives by kids from the community.

Some Latina American marriages are organised inside the chapel. This is the best requirement in a lot of countries. The priest may not marry one or two outside of the church. In other countries, the http://mailorderbride123.com/latin-america marriage may be a municipal ceremony. In some countries, the wedding is only performed by a Catholic priest. If the couple selects to have a traditional Latin American wedding, they might need to employ the service of a local professional for the purpose of advice and guidance.

A common ritual in a Latin American wedding is definitely the exchange of gold coins. The groom gives the bride tough luck gold coins as a expression of his commitment to her. The bride welcomes the loose change as a symbol of her devotion towards the groom. The coins also symbolize the importance of the highest. The couple will then be permitted to start out their fresh life as being a married couple.

Another classic practice is the funds dance, which is a part of the reception. The show up is a series of 4 to five songs. In certain countries, the dance is performed until the morning. The star of the wedding and groom will be escorted to all their newly-wed residence by simply family and friends.

The wedding wedding service can be accompanied by a special birthday for the bride. This is certainly a traditional friends and family function, which helps the couple cover the cost of all their wedding. A special birthday is also a great time meant for the bride’s family to come together. The wedding ceremony cake is normally given out to all or any of the friends. During the birthday celebration, the bride’s family may perform music.

Additional traditions of your Latin American wedding party are the giving of a rosary or a great ay publication, the exchange of wedding party favors, the exchange of garlands, five stages of love and the exchange of gold coins. Each of these tactics is seated in ethnic and faith based figures. Every couple’s relationship to these practices is unique.

Share →

Leave a Reply