Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The cellular antivirus is actually a software program that acts as a security guard for a touch screen phone. Its primary purpose is always to detect unfamiliar attacks and prevent compromises of the device.

Smartphones are prone to malware, a type of computer system program that could damage and also destroy a system. Malware also can lead to info thefts and identity thefts.

While a mobile ant-virus solution can protect a phone, it can’t prevent an attack at the network. A remedy needs to be able to monitor the network pertaining to trojans, even if the opponent has a completely different device.

To prevent a mobile malware condition, you need to ensure that your unit is updated towards the latest producer software. Drinking back up your personal data. Hardly ever share account details, and make sure that your delicate data is definitely encrypted.

For anybody who is looking for a even more comprehensive way, you can decide on a subscription service. www.mobilehints.net/best-online-data-room-designed-for-due-diligence The security software Mobile Protection includes many features and costs $30 12 months. Besides to be a good malware, the program also delivers 24/7 technology support, a Wi-Fi secureness scanner, and a data usage tracker.

Kaspersky Mobile Malware is another alternative. However , the free tier is quite limited. On top of that, the app is like it has been stripped down.

When you’re looking for wider protection, you really should consider Webroot SecureAnywhere(r) Internet Secureness. This cellular antivirus is designed to look after users instantly, and uses fewer program resources than any other solutions.

Share →

Leave a Reply