Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Today here’s something which I never ever likely to need a software for…though since I see it, I can’t assist but be captivated.

Sarah Gray was a student in a lengthy distance commitment when she found by herself thinking whether it was actually time and energy to bid the woman sweetheart farewell. The connection did find yourself failing, but Gray found some thing good during the wake: another software idea. The application, also known as must i Dump My Boyfriend?, helps consumers respond to the same question that gray-faced by tracking how you feel over a two-week duration.

Ignore speaking everyone ears off because of the trivial details of your connections or turning to ridiculous Cosmo quizzes to respond to your own using up connection concerns. This application, which creates a graph that quantifies what you should do and provides tailored guidance, could be the way of tomorrow.

Step one is always to monitor your feelings. Record your pros and cons for the application, which sends a daily note to make certain that you remain on top of the tracking procedure. You are able to speed the man you’re seeing as much as you wish, since you never know whenever you might be surprised by some thing the guy really does, and may leave records describing your feelings during each rating period.

When the standing procedure is finished, the application provides objective guidance based on the special designs it analyzes within entries. The concept will be support identify styles that you may have overlooked in daily life, and develop clearness about the reasons why you might-be sabotaging a beneficial union or keeping a bad one.

And it’s really not only a good choice for one connection. The software preserves all of your entries from previous boyfriends, so you’re able to test and reflect any kind of time reason for the near future. Mad at the man and thinking why you haven’t dumped him but? Look into the application for reminders with what can make him very great. Feeling the post-breakup blues and second-guessing your option to dump the chump? Go through your own outdated records and research to invigorate your memory about exactly why he was this type of a dud, after that count the blessings.

“having the ability to see your connection plainly and rationally may be the 1st step-on the trail to a happy, healthy love-life,” says Gray, :whether it’s with him, with another person, or on your own for a while.” We are typically to unreasonable from inside the moment to evaluate our very own feelings precisely, putting some software an invaluable advantage when considering selecting partners sensibly. “often, we truly need an objective sound to help us value the best free adult dating websites thing or take one thing agonizing,” Grey contributes. “This app allows us to make use of the very best vocals of – the only inside ourselves.”

Take a look at the app on iTunes.

Share →