Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Building trust in a marriage starts with honesty. Everyone makes faults, and they help all of us grow closer to each other whenever we own these people up. Trustworthiness also ends up in open connection. Secrecy can easily destroy trust. Being genuine https://cms.ciclano.io/nativafmsantamaria/2020/03/28/internet-dating-rules-the-importance-of-needing-them-2/ enables you to explore sensitive topics along with your partner. Of course, if you break a promise, it could easier to enable them to turn around and break off your relationship. Similarly, visibility can build trust by respecting your spouse-to-be’s feelings.

vietnam mail order bride

Building trust requires honesty, genuineness, and empathy. People don’t prefer to share secrets, and they typically assume the worst when they don’t have enough info. If you know your customer well, you’ll be able to build go to the website trust in these people and their ideas. If you can demonstrate that you treasure your customers, they shall be more available to your business. But since you don’t, they will start to doubt you and your credentials to provide a superior quality service.

find a asian wife

To improve trust, you have to understand that the new partner is different from your aged one. Trust can be described as choice, and you need to reverance your decision to trust your husband. Regardless https://www.nbcnews.com/better/lifestyle/moving-love-here-s-some-advice-people-who-ve-done-ncna1080821 of the actual say, it’s important to remember that you’re selecting to trust them and your spouse. Trust takes time to get. You need to knuckle down and be absolutely consistent. When you’re genuine with each other, there’s no room for unfaithfulness or secrets.

Share →

Leave a Reply