Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Advantages of Anti Spyware

Spyware can be used for most different factors, but its major use is to gather personal information without the user’s know-how. This includes stuff like internet browsing habits, internet browsers and logins, credit card particulars and other types of private info that can be used with regards to unauthorized buying online or money withdrawals.

A few spyware applications can also interfere with the user’s ability to control their computer by simply installing software program or redirecting web browser activity. This can trigger slow Online connections, un-authorized changes in settings and other concerns.

Fortunately, spyware is often without difficulty detectable by anti-spyware tools. avirareview.com/avira-browser-safety These tools are designed to diagnostic the computer for the purpose of spyware and also other adware and spyware, then possibly remove it or quarantine this until youre ready to cope with it.

Superior Performance

Anti-spyware can increase the complete performance of any computer simply by identifying and blocking adware and spyware that impacts the cu power and effectiveness of other applications. This may make a computer run even more smoothly, and faster than ahead of, without sacrificing reliability or personal privacy.

Protection against New Threats

Anti spyware can be updated frequently to help keep your body protected from the most current threats. For instance , if cybersecurity analysts identify a brand new form of spyware and adware, the programmers of anti-spyware programs will add this to their databases.

Increased Dependability

Anti-spyware application can easily prevent or spyware from crashing and erroring when other applications are running, which can help make your computer system more reliable. This really is especially important for business users who require to keep crucial data secure.

Share →

Leave a Reply