Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you want to find out how to find absolutely adore, there are a few elements that you need to understand. Those will be learning to understand others, currently being nice, and learning to put your best feet forward.

Put your best foot forward

There is also a phrase you can use if useful link you want to help to make a good impression when achieving someone for the first time. It is known as putting your best foot forward. You can do this by making sure you are well rested and dressed in the proper way. This way, you are demonstrating other folks that you are positive and that you currently have prepared to your encounter.

The expression also identifies having a solid determination, a good outlook, and an effort to achieve anything. However , the foundation of this saying is unsure. Some ideas suggest that it implies putting all of your effort right into a certain aim, starting a fresh journey having a strong foot, or trying something different. Others argue that this can be a way to impress people.

When it comes to placing your best foot forward to discover love, you need to know how to communicate your essential qualities, if through gestures, voice, or perhaps through an eloquent presentation. This will help to you make an excellent impression, and it will enable you to cured any poor traits you may have.

Understand others

One of the difficult facts in life is understanding the feelings of others. When you’re in a marriage, it has been difficult to know what your partner is feeling. Thankfully, there are many methods that can help you to get a better understanding of your partner.

The easiest way to get a good knowledge of your partner is usually to listen. This is actually key to creating a healthy relationship. It isn’t simple to find the time to pay attention to someone, but it surely is the most important facet of any romance.

The other approach to show sympathy is by displaying interest in the other person. Make sure that you ask questions of the lives and what makes them tick. For instance , you must ask them what they are interested in, their biggest fears, and what they believe in.

Learn from your past mistakes

There is a great advantage to listening to advice from your earlier mistakes. You can study so much regarding yourself through them. And you might even become thankful for them. Nevertheless , it can also be a lttle bit painful to recognize you’ve made an error.

If you are ready to modify and move on, you need to learn from your mistakes. This means taking a few minutes to think about the situation also to understand why you did everything you did.

To be a success, you need to have a very good environment and friends who also are willing to support you with this process. A number of people are afraid of producing mistakes, thus they avoid new chances. But if you will absolutely ready to study from your earlier mistakes, you could start to accept previous times, forgive yourself, and use the lessons you discovered from them to guide your future actions.

Avoid stop seeing

It’s important to not prevent dating to look for love. Dating can be a smart way to meet new comers, but recharging options a chance to entertain partner just how much you proper care. As a result, you will get more out of the experience. You may also come across the perfect match sooner than you expected.

Finding a superb relationship shouldn’t be stress filled. Instead of planning to force a match, allow fate perform its function. Your partner will show up when it’s time. This can be a great way to make certain that you’ll fulfill the person that you’re here meant to be with.

There are various of methods to make sure that you’re not getting in over your head while using dating scene. One of the best ways has been to be open to meeting someone who differs from the others from you. By avoiding the usual suspects, you’re more likely to meet a like-minded spouse.

Share →

Leave a Reply