Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Using astrology and online dating can be http://hellogiggles.com/sexted-s-o-every-day-week-happened/ a fun approach to meet a brand new partner. Nevertheless , it can also carry risks. It is vital to work with the proper zodiac techniques and still have an open head. If you are not careful, it might result in a poor experience.

Zodiac and online dating can be extremely helpful if you understand how to properly utilize it. There are a lot of software out there which can match you with someone depending on your astrology sign. The actual is to select the right one to suit your needs.

Finding the right partner is known as a process, and no magic formula. You should satisfy really get to know anybody you are interested in before opting for a romantic relationship. Including a zodiac sign in your profile is a good way to start, nonetheless walkingonadream.com/norwegian-women you overly reliant on it.

http://i.ytimg.com/vi/VrOkzqdLUgA/0.jpg

Using astrology and online dating services can bring you a new, intimate partner. But once you are not willing to invest time into it, you will be missing out.

Probably the very best methods of employing astrology and internet dating is to retain an expert. They will can identify the best software in your case, as well as advise the best techniques for you to use. When you are on an online dating site, the Hook up icon at the end for the screen is a good place to start. This will show you the astro-minded daters.

Share →

Leave a Reply