Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Relationships dating a french girl that are self-sabotaging can be tricky to know and may seem irrational. This behavior could be a sign of a deeper issue, but with a little help from your spouse and a few equipment, you can get spine on track.

Unconscious Self-Sabotage

People who embark on self-sabotaging actions usually are unable to look at them so that they can be, which makes it hard to stop these people. Some of these actions are unconscious, just like trying to avoid obligations or looking for an depart when your marriage is increasing momentum.

http://www.dhresource.com/0x0s/f2-albu-g2-M00-E7-41-rBVaG1W7HVWATbDGAAPzk49-dYw277.jpg/korean-girl-headbands-children-rhinestone.jpg

Childhood trauma

Experiencing strain in the past may cause you to fear staying close to others, which can lead you to sustain a part in unfit ways. This can be especially prevalent in intimate relationships, says Reena F. Patel, writer of Winnie & Her Worries: Helpful information to Self-Love and Healthy Human relationships.

Insecure Attachment Types

Many people who have anxious or avoidant attachment styles encounter feelings of rejection or abandonment in interactions, which can lead them to lash out in ways they will would never have usually, Cooper tells mbg. Individuals with secure connection styles will be able to trust the partners and enjoy https://www.pinterest.com/HeatherRosing/dating-ideas/ intimate relationships.

Communication: Anyone is not Respecting Boundaries

When you are in a romantic relationship, it is crucial to express your needs and anticipations as soon as possible. You don’t wish to waste time and energy arguing with what your needs are, but you likewise shouldn’t hesitate to let your spouse know precisely what they mean to you and how they earn you feel.

Share →

Leave a Reply