Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A recent analyze revealed that women who were solo were additional likely to hack on their partners than those who had been married. It could be worth getting a second look at a woman who’s already solo, if you are blessed. For a healthier woman, there are a few steps you can take to help your chances of getting the best man you can handle. The most obvious is to be your self, not someone else. And if you could get past that, there are plenty of for you to help you get on the path to marriage achievement. So , next time you are single, continue these tips at heart and you’ll be on your way into a happy and successful potential.

One of the best ways to do this is to exhibit your ladykin struttyness. A well-timed kiss may just be the ticket to an exciting new newbie. Thankfully, there are numerous apps to choose from to help you keep your person happy and sexy. The very best ones are no cost and you can actually download those to your Kindle so you can browse them while on the choose. You just need to be familiar with where to glance.

As far as other’s wives choose, you may want to check out a few online dating sites, and not just your partner’s. Should you be willing to put up with some bullying, you’ll be paid with a few even more friends as well as more kisses in no time. This may not always be the most glamorous task on the globe, click this link here now but the rewards are very well worth the sacrifice. In fact , it might be the most exciting part of the complete experience. Just remember to keep it thrilling you’ll be on the path to true love in no time.

Whether you are considering a night away or a day at the health spa, the best online dating apps to choose from are sure to make sure you your taste buds. With so many available, really hard to choose just one!

Share →

Leave a Reply