Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

ArabLounge, given that name itself, contains is actually an Arab dating internet site exclusively for folks from Arab society. Individuals from other chapters of culture can also get in on the user base, but because of its character, this site is popular by Arabs around the world. The website was launched in 2013 which is had and advertised because of the World’s Singles system.

Singles generally use ArabLounge because it’s a life threatening dating site where everyone isn’t just selecting relaxed hook up cougarups. Once you get to the website landing page, you will see a lot of achievements tales posted by ArabLounge team, which will show how individuals wind up locating their own true-love through ArabLounge.

Whenever Was ArabLounge started?

ArabLounge arrived to the type of matching singles with a perfect companion in 2001. Since that time, over one million users have subscribed on these systems to track down a match of these interest.

Who Owns ArabLounge?

Registration And Profile

ArabLounge offers you a hassle-free enrollment process. Possible join the program free of cost, additionally the process to sign up it is very easy. After going to the web site, you will find a joining type throughout the right side on the screen. First of all, they are going to ask you to enter your gender and certainly will request you to carry out the same when it comes down to person you are interested in as a match. After getting into these details, you have to enter some information about the place where you reside, such your own urban area and country, so that you can discover a match inside your parameters. Subsequent, they will certainly ask you to answer regarding your Date of delivery, and they’re going to assess your actual age using those details. Within the next area, you will need to enter your current email address. But the current email address will stay private so as that no-one can access your own personal details. Afterwards, you need to choose a username. The login name need to be special, or perhaps you won’t continue more. Finally, you need to choose a password, you uses to login to your account in the foreseeable future. After filling out these details, all you have to carry out is click the ‘Continue’ key, and your account is able to surf over many pages.

As opposed to making use of this procedure to join up your self on ArabLounge, you can just simply click ‘Connect with myspace,’ and Twitter offers most of the needed info into the ArabLounge. Your bank account will be ready to use within about multiple moments.

After creating an account on this program, they will request you to update your profile with all the current necessary info which will make your profile more attractive.

Firstly, they will want to know regarding your physical stature and level; when you fill in those details, it is possible to select then. Subsequently, you have to find the shade of the sight and locks. After performing that, they’re going to just want to know concerning your career, your earnings, as well as your education. You must enter some information regarding the consuming and cigarette smoking behaviors. About then web page, you will need to enter your religion as well as your views about politics.

But the politics section is optional, if you don’t want to enter everything about it, you can just skip it. Getting obvious from the beginning, might request you to go into the facts about having young ones or if you want among those. Afterwards, you will need to fill the column, asking concerning your household origins and race/ethnicity. After that a few columns of some optional details will show up on your display screen requesting towards dialects communicate in addition to music you would like. You need to publish a selfie or an image of yours which will make your own profile more desirable. When you are accomplished performing that, your profile is finished, and today you are prepared to hit the dash.

Telecommunications And Matches

With the no-cost version, you’ll deliver winks towards person you like. In addition to that, you can send interest alerts to people you are searching for but also add them to your own preferences listing. To deliver and obtain communications from folks, you need to go for the advanced variation through which you’ll be able to talk to men and women straight. Conversing with each person could make you much better alternatives. One good function ArabLounge provides is you can record the connections through your track history. Through this, you’ll know as soon as you interacted with a certain person.

It is possible to use specific search filter systems your premium adaptation. With the aid of search filter systems, you can easily slim your search results and discover much better possibilities predicated on your requirements.

Just how to look for folks On ArabLounge?

Searching for folks over this amazing site is very straightforward. You don’t have to enter any login name to acquire anybody, because website makes it possible to get a hold of arbitrary people for the globe. Mostly there are two looking solutions called ArabLounge and WORLD+.

In ArabLounge, merely pages which can be inside your parameter tend to be visible to you. However, In WORLD+, you can easily search tens of thousands of pages all around the globe.

You are able to type these pages according to their Activity Date, and Newly produced pages, point, and era. You are able to apply many filters which can help you discover specific people per your needs and passions. Possible filter those pages according to the Age, household origins, Physique, Race, and Religion. However, there are numerous different filter systems like ideal Attribute, ingesting, knowledge, Eyes, Hair, Height, money, code, Marital Status, musical, career, that limited should you decide upgrade your account because of the advanced membership.

Simple tips to Delete ArabLounge Account?

ArabLounge is a safe platform, and you will not discover almost any thread making use of this site. But if you discover everything suspicious or have any particular insecurity, it is simple to erase your account with no problem. What you need to perform is click on options, according to the Account part there are certainly something similar to ‘Need to deactivate your bank account? That’s Okay’. Follow on on that switch, and a unique page will start which will require the confirmation to forever erase your bank account. Should anyone ever feel you just need some slack out of this system, you can easily hide your profile rather than completely delete it.

People Structure

The site does not have an extremely diverse member design since it is an Arab dating website. Despite becoming an Arab dating site, their member base is essentially through the United States. This has crossed over 1 million people globally. Individuals from the Arab neighborhood find it most useful because they satisfy similar folks and find their own perfect matches.

The majority of the members are singles trying to find their major dates. Individuals fall under the age of 25 to 44 many years, as this is more apt get older for matrimony. The folks utilizing ArabLounge are dedicated to their particular connections and offer most of their details in advance.

Sexual Preferences

Both women and men use ArabLounge at an equal amount at different age amounts. Customers within age 25-44 tend to be highly productive on the website. Other people involving the age of 18-24 and 45-54 are partly active. Many members are dedicated to finding their particular much better halves through ArabLounge.

Race And Ethnicity

This site discusses an enormous amount of area and offers the government all through earth. It provides you with pages of varied ethnicities, such as Asian, African, indigenous United states, White, dark, and a lot more other available choices, to look for the very best any.

Spiritual Orientation

Arabs take over the internet site from across the world.

Prices Policies

You are merely provided with a limitless amount of characteristics with all the complimentary membership. If you must check out every single function supplied by this web site, you’re going to have to purchase the platinum account. This account comes with three different programs, and you may buy whichever fits your own pocket. If you should go with monthly bundle, you will be billed 32.99 USD. Three months package will set you back around 24.99 USD every month, wild six-month plan might be billing you 19.99 USD each month. In the event you buy three months or six-month plans, you’ll have to make a one-time repayment of 74.97 USD and 119.94 USD, correspondingly.

The repayment process over this web site is very simple as compared to another online dating sites. This web site gives you three different cost options: Credit Card, PayPal, and look. As soon as your cost is finished for all the package you choose, a Platinum Badge are on your profile, and you will explore every feature given by this amazing site.

Complimentary Membership

Some cost-free solutions supplied by this website are soon after:

made Membership

After upgrading to the platinum membership, you can access each feature provided by this great site. These features are after:

Simple tips to Cancel ArabLounge Paid Subscription?

Cancellation of the settled membership provided by this web site is fairly quick. What you need to perform is to contact the consumer help, and they’ll process the demand within an hour or two.

The online privacy policy is obviously described in the conditions and terms and it is rigidly enforced from the ArabLounge Team. If you learn any suspicious profile which with the web site, obtain the possibility to report a profile by pressing the report worry key at the bottom associated with user’s profile. If someone else bothers you and allows you to feel unpleasant, it is possible to stop the person by using the block profile button entirely on that user’s profile. The security at ArabLounge turns out to be apparent ahead of the procedures it employs. It gathers most of the vital information of the people, if you discover a person has not provided enough info, subsequently that makes it clear for your requirements your profile might be dubious.

Quality Of Profiles

A portion meter is present throughout the user’s profile, identifying the percentage of data the consumer has furnished. The ArabLounge team alone authenticates the users. The team makes certain that an individual provides all relevant info. The users will offer all the info towards person, such as personality, Appearance and life. The profile contains the photo tab where you could upload your images in order for the pictures are visible an individual opens up your profile. There’s an option to show off the feeling beside your profile purchase among the numerous emotions. This has a part where you are able to share the kind of individual you are looking for as a soulmate. It has a great profile quality, helping to make an individual’s knowledge better still.

Web page design And Usability

The standard layout is straightforward and simple to understand but could be more entertaining with appealing colors and textures. After finalizing in, every thing arises at one page, and you can quickly browse amongst the tabs. It offers a dashboard where you can start to see the pages various members. When you look at the chats, there are certainly all of your chats and emails with some other individuals. The Activity tab reveals the communications because of the men and women. Whenever you open up a profile, it arises a dialogue that prompts you to go through the “i’m curious” option should you want to deliver that individual the notice.

How can ArabLounge Work?

ArabDating is a superb dating system that offers you each and every just to get a hold of you a fantastic match. However, it is the state web site that delivers suits based on where you are due to its great search engine marketing. Searching people adding various filters and search for the person who is best per your requirements and passions. Once you discover anyone fascinating, all you have to do is actually send a wink, when the other person winks you straight back, this may be’s a match. However, you can still send communications to connect with somebody outside of the package.

ArabLounge App

ArabLounge won’t have any mobile app. However, you are able to nevertheless access the website on your own mobile phone through any web browser.

Alternatives Of ArabLounge

In this analysis, you will find ArabLounge becoming top contender in its category. If you nevertheless feel switching from this system, here are a few best alternatives:

Conclusion

ArabLounge is just one of the greatest options to consider if you should be contemplating online dating a girl or a boy through the middle eastern countries. Truly a perfect web site for Arabs ready to find their particular life partner from same neighborhood. It’s also one of the oldest together with most reliable Arab online dating sites to date. The cost-free version let you check out the interface and provide through the user base at ArabLounge. Its worth providing a-try, and then you could choose whether or not to pick the advanced variation. However, if you might be dedicated to finding the great match on your own, then you must select the advanced membership and check out your self by talking-to differing people making use of the cam function. All of the reviews about ArabLounge tend to be good, and lots of people have shared their success tales, which you yourself can read off their website. The alternative is high that you will find the most perfect match for your self if you are looking for an Arab lady or kid.

Contact Information

Company: Globe Singles, LLC

Address: 32565-B Golden Lantern St., #179 Dana Aim, CA, 92629 United States Of America

Mobile: +1 949-743-2535

E-mail: info@worldsingles.com

Share →