Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The small Version: Matchmaker Leslie Wardman features over two decades of experience cooperating with singles. She started her very own matchmaking company to grant hectic professionals with a customized means to fix their own internet dating problems. Nowadays, Ambiance Matchmaking aids a national community of singles trying to find a soul spouse. The business has actually practices in bay area, L. A., Chicago, Oklahoma City, alongside significant locations in america. If you’re searching to change your romantic life, chances are you’ll gain benefit from the customized introduction and training services given by the experts at Ambiance Matchmaking.

A few years ago, a Realtor in Ca was not positive she planned to restore the woman account with Ambiance Matchmaking, a boutique online dating solution. She had spent months taking place times, but she still had not fallen crazy.

The business’s creator and CEO, Leslie Wardman, sat all the way down with all the client and aided the lady get to the base of that was holding her right back. It turned-out the Realtor was basically dealing with health problems during the woman membership, and that had influenced her energy on dates. Leslie convinced her it had been really worth attempting again as an excellent and upbeat dater.

The matchmaker additionally remarked that the unmarried girl had offered three residences to the woman dates, so she had been obtaining a return on her behalf expense — albeit, maybe not one she envisioned. The Realtor laughed and finalized a renewal contract that day. Four arranged times later, she came across the man of her aspirations.

Leslie had invested twenty years in ESPN creation and marketing before she found her genuine phoning in matchmaking industry. It concerned this lady while thumbing through a magazine. A colorful two-page post about matchmaking caught her vision.

She had no indisputable fact that had been a career, but she thought captivated sufficient to call the company thereby applying for a posture as a Director of statewide operations. She ended up being facing 250 individuals, but the lady marketing experience, personable fashion, and commanding management skills obtained a single day. She got the job and started working with informed unmarried pros wanting really love.

“you understand how you hear about how the market merely drew somebody into a specific course? That is just what happened to me,” she told all of us.

Per year afterwards, a business takeover left Leslie without a job, but she noticed this as a chance to start new and place the woman contacts to great utilize. Leslie created Ambiance Matchmaking in 2002 in order to make her think of individualized and caring matchmaking a real possibility. She joined up with causes with a trusted friend and colleague, and so they never ever seemed straight back.

Nowadays, Ambiance Matchmaking has practices in san francisco bay area, Orange County, Los Angeles, San Diego, Tulsa, Chicago, and Oklahoma City, plus the team hopes to grow worldwide inside the following decades.

“My objective is always to carry on increasing the club on all of our expertise,” Leslie said. “i’m like we started undertaking Dating 101 and just have now acquired a Ph.D., if there had been anything, and I also want there were.”

A Selective & personal Process

Ambiance Matchmaking doesn’t undertake merely anyone as a customer. The group thoroughly vets individuals and selects singles who’re successful, well-educated, and commitment-oriented. Leslie informed all of us 99per cent of consumers have actually at least a college level, and 70% have actually received their own sophisticated levels.

The clientele consists of CEOs, lawyers, engineers, nurses, physicians, and various other professionals. These high-powered individuals often want a far more discerning and targeted strategy to go out than publishing a profile on a dating site or drawing near to strangers at a bar. They employ matchmakers to save lots of by themselves time, electricity, and tension when you look at the modern-day relationship world.

“Our consumers have everything choosing all of them,” Leslie said, “with the exception of a significant other.”

The matchmaking company usually accepts 10 new business each month. By restricting the amount of men and women it works with, the matchmakers provide by themselves enough time to actually focus on the client’s individual requirements and choices. Leslie said that a thing that sets the woman company aside will be the work they set in comprehending the singles they work with in addition to online dating society in the region. Theirs actually a one-size-fits-all method — it adjusts with the individual in addition to setting.

“Some matchmakers throw the internet and pretend like they may be experts in all regions,” she stated, “and that I think that may be a detriment to consumers.”

Whilst the matchmakers use a national database to set up matches, they take into consideration the various needs, lifestyles, and objectives of singles living in California versus Illinois. Their job is within the odds of their customers falling in love, and that is some thing the atmosphere Matchmaking group takes severely.

A Talented Team Provides Comprehensive Guidance

When Leslie had been preparing to start her matchmaking organization, she understood she wanted Taylor Wade working by the woman area. The 2 found in 1990s and just have come to be a force become reckoned within the dating sector. As business Manager, Taylor manages their branding along with other crucial activities. She’s the one that came up with the name Ambiance Matchmaking, and she produces most the advice articles throughout the blog site. Leslie mentioned Taylor is actually “an irreplaceable piece into the problem.”

Another important staff member joined up with the firm after the woman brother-in-law advised this lady. Leslie was in fact at the woman wit’s conclusion after checking out the programs of unqualified people, thus she took a walk to clear her mind. While on the elevator, she occurred to mention to a single associated with the staff members in identical building that she was actually trying employ someone. He stated their sister-in-law Janet Jackson will be the perfect fit, so they really create an interview.

“we right away decided I would made good decision in choosing their,” Leslie stated. “the woman expertise prearranged completely — plus she is caring and dedicated. A lot more like a relative than a worker. Besides, just who could state no to her name?”

Atmosphere Matchmaking in addition employs noteworthy internet dating mentors search Ethridge and Ben Ritter to provide customers functional internet dating advice as required. The matchmakers additionally draw from the expertise of an authorized psychologist — Chad Johnson is actually an associate professor of peoples connections with a desire for assisting folks realize love and connections.

Customer recommendations Grow the Business

Throughout her matchmaking career, Leslie makes a positive change in the life of numerous people. She creates a relationship with her customers and sets effort into making sure they will have outstanding experience in the dating scene. Whenever she began her company, all her customers emerged through recommendations, and Ambiance Matchmaking nevertheless hinges on great critiques from pleased lovers to draw new clients. The team posts their favorite testimonials on the website, and Leslie additionally provided a few of her favorite success tales with us.

One client was adamant which he don’t desire to travel over a half hour in order to satisfy a night out together — despite the fact that he previously practices worldwide. Leslie understood she had an ideal match for him, although issue was actually the single lady lived 90 kilometers out. It got per year of coaxing prior to the guy decided to the introduction, in which he had been pleased the guy performed. Nowadays, the guy additionally the lady are located in a long-term commitment and sometimes travel the world with each other.

“a large element of a matchmaker’s task is to find individuals to create to opportunities that are from their rut,” Leslie said. “since globe gets more compact, I foresee progressively possibility to fit people on a worldwide level and look forward to bringing the whole world collectively one match at a time.”

“Ambiance Matchmaking is totally among the best financial investments that You will find ever made in my existence!” — Marla S. in a five-star Yelp overview

Ambiance Matchmaking’s group is actually reliable for the online dating process. They don’t really just toss singles into introductions; they make them to have an enjoyable experience to make a successful link. Often assisting a customer’s success suggests distinguishing where they may be heading incorrect and come up with proper alterations. For example, one widow couldn’t help but talk about the woman dead partner on all the woman first times. Leslie asserted that was actually a consistent turn-off for your female’s fits.

So that the matchmaker chose to make males to possess that dialogue. She warned another match that his big date would probably desire to discuss her loss, but that she had been a good person and tends to make a devoted lover. The happy couple hit it of and had gotten hitched a few months later on.

“It really is such stories making it all worthwhile,” Leslie told us. “i’m like I’m taking walks on air for a couple days as we have feedback from partners in which you notice the pleasure within their sound. A good experience, needless to say.”

Atmosphere Matchmaking Fosters a sizable system of Singles

Ambiance Matchmaking provides aided countless individuals boost their interpersonal skills and become more successful in all aspects of existence. Many singles have actually enjoyed the matchmaking procedure and get developed into well informed and upbeat daters as a result. Each and every time an intro results in a long-lasting union, Leslie is reminded exactly why she got into the matchmaking business to begin with.

Leslie is now developing an educational web plan to teach daters the relevant skills they should grow and start to become winning from the basic time and past. Her goal will be enable singles to make the correct alternatives acquire in rewarding connections. Whether she’s organizing dates or providing guidance, the matchmaker’s knowledge is actually an invaluable source for singles over the US.

“we’re going to continue steadily to develop the expertise making sure that we could go it to the those who visited you and encourage them to create good decisions,” she said. “We reached where the audience is by using the flow and ensuring we keep your good power moving in that direction.”

Next Page

Share →