Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you’re in a long length relationship, there are a few See This Helpful Information steps you can take to keep yourself connected with your spouse even though you’re here apart. These tips won’t make the whole range thing a lot easier, but they will help you feel less lonely plus more loved.

Mail a Like Poem

Writing a composition is one of the most romantic methods to show your partner simply how much you good care. Whether you send these people the lyrics or have them examine it over the telephone, this is sure to get the heart pumping. You can also mail them a framed artwork or generate a custom jigsaw puzzle mutually. Having this kind of physical prompt of your romance will make that feel like occur to be close by.

Handwritten Letters

An excellent old-fashioned handwritten correspondence is always a unique treat. Whether jots down the standard yourself and have absolutely it mailed, it’s a good way to communicate with your beloved and to provide them with something they will cherish permanently.

Plan An outing

Whether it’s the next vacation or perhaps the next time you’ll certainly be in the same place, organizing something thrilling for both of you is a great way to make the relationship flourish. It can be as easy as a weekend getaway to somewhere you may have always wished for to go or perhaps as detailed as a month-long trip overseas.

Dream In concert

Another great way to maintain a normal long-distance marriage is to think of all the interesting moments you’ll have at the same time in the future. Having something to look forward to offers your partner a feeling of excitement and anticipation, which can actually make the length seem more bearable.

Try a New Hobby Together

Choosing an old hobby or trying out a new activity could be a fun and productive way to spend time together and connect with your companion. Especially if it has the something they haven’t tried before, this is the best way to show your love and passion for them.

Take a virtual head to of your most loved tourist spots collectively

Using Google Earth to check out your best spots in several cities may be a fun and simple way to bond with all your partner online. You can even make use of it to check out pictures of places you both have frequented and reconstruct memories by your past in concert!

Stargaze

In the event the weather genuinely and so perfect, you are able to still have a night out searching at the personalities on your display screen. You can even require a screenshot of the sky on the nighttime you reached or a major date within your relationship.

Show Your Heights & Levels

Talking about your entire day is a great way to remain connected with your lover, no matter where you are on the globe. Share the highlights, what went wrong, and what you’re looking forward to in the future. This is also true when you’re living far away out of your partner, seeing that to become alarmed the chance to accomplish this in person.

Acquire a Newspaper

A journal is a great approach to file your thoughts and feelings with your partner. This is especially beneficial if you’re sense a little down or lonesome. Having your spouse read it can help them figure out what’s in your concerns and make you feel more passionate.

Share →

Leave a Reply