Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Board Pack up software is a useful tool for anyone working in a boardroom. It’s built to streamline the preparing for a gathering. In particular, it click this supplies the option of paperless board packages, which offer convenient creating and access.

The best plank pack software is one that contains a secure on line portal. The program will allow administrators to access records and get in touch with other affiliates. This can include a communication boards and a note-taking feature.

The first technology of mother board pack computer software was in the shape of a PDF FILE. Typically, it might be sent to mother board members by means of email. However , this has since been replaced by a more contemporary technology.

Panel Cloud is a cloud-based board bunch software that distributes panel documents. Using the program, users can seek out documents, add polls and surveys, sign data files securely, and vote in important issues.

Some highlights of the Board Cloud will be that it immediately creates cover pages and content furniture. It also tracks the number of users viewing the board have. Moreover, the corporation offers a free of charge trial.

One of the main advantages of aboard pack software is the ability to remove shipping and distribution costs. Since a board pack is a digital document, the procedure is quicker.

In addition to reducing cost, plank pack program can make it much easier for panel members to view and share data. They will send a text message or e-mail to other users, and can sign documents in less than a minute.

Share →

Leave a Reply