Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Scotland incorporates a lot to provide for lovers buying romantic vacation. The scottish women dating country hosts amazing russiansbrides.com/scottish-women/ landscapes, vivid culture and Scottish traditions. However , it can also be difficult to select which activities happen to be right for you. Here will be 5 excellent ideas for passionate trips.

One of the most iconic landscapes in Scotland is Eilean Donan Fort. This fort sits relating to the point wherever three lacs connect with. There are a number of places to stay in the area, such as Balmoral Inn. It has a health spa treatment hub and offers landscapes of Edinburgh https://destify.com/blog/wedding-traditions-from-around-the-world/ Castle.

A great date thought is to consider using a Scottish bourbon distillery. Scotland is famous for their whisky as well as the distilleries happen to be popular. If you are a big drinker, this might certainly be a good option.

To get a more productive date, take a00 walk along the Arthur’s Seat. It is just a meandering way that is ideal with respect to walking together. You can also drive to the Royal Botanic Backyard and the Scottish Gallery of Modern Art.

http://images.junkmail.co.za/images/large_web/2014/9/2/14096696711580735981love%20bride%20and%20groom.jpg

Edinburgh is a superb place to experience a drink. There are numerous of bars on the Noble Mile. If you love real alcohol, the Deacon Brodies Tavern is a great location.

Several cocktail-making courses can be purchased in Glasgow. This is certainly a great way to study different types of drinks and sample them from your bars.

Free yourself from rooms really are a fun approach to time collectively. Not only can you have a lot of fun, but you can also get to know your partner better.

Share →

Leave a Reply