Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you are a single man and therefore are trying to find your future better half, you may want to look at a foreign nation to locate a bride. These countries offer a number of attractive ladies who are available to international interactions. Whether you’re interested in Oriental or Latina girls, these women will be a great addition to your daily life!

Having a wedding in foreign countries gives you various advantages. To begin with, it makes it simple to understand about several cultures and traditions. It may also help you eliminate stereotypes and improve your understanding of other people.

You can also have the prospect to meet a wide range of people with to whom you can style deep, significant relationships. Because of this , a lot of men want to marry women from foreign countries.

The advantages of marriage in a foreign region are several, and the many popular types are the following:

1 . Interethnic Unions

At the time you get married into a woman coming from another culture, you can expect her to share her religion, interests, and traditions with you. This is important pertaining to the long-term success of your relationship, and it helps you understand your partner on a a lot more level.

2 . Fun and Devotion

In most cases, sense of humor is a important component of healthy and balanced relationships. Celebrate a feeling of unity and helps couples to bond more quickly. This is particularly accurate if you are going to build a family along with your new partner.

two. Respect and Support

If you are dating a lady from a foreign country, it is important to not forget that jane is still women and needs to maintain always be respected. This will likely ensure that you own a mutually enjoyable relationship and a happy life in concert.

some. Quality Time with Her

If you are a busy person, it is vital to be sure that you have moment for your partner. This will help to you develop a great foundation for your marriage, but it will surely also allow one to build a long-lasting relationship that will stand the test of time.

5. Words Barrier

A language buffer can be not a major concern when you are dating a https://spnpk.com/tips-on-how-to-have-a-nice-asian-better-half/ woman from a mail order brides nation. Generally, women from Eastern Europe and The ussr speak English quite well, so that you shouldn’t possess too much trouble communicating with the future spouse.

6. Faith based Issues

There are a lot of differences in just how people coming from different cultures check out religion. Some believe in Christianity, others follow Hinduism, and a few are focused Muslims or perhaps Jews. In different circumstance, you need to be sufferer and understand the difference between your wife’s religion as well as your own.

7. Determination and Trustworthiness

If you are a hard-working man and have got a busy program, it is essential to have patience along with your wife and make sure that you have the required time for her. This will likely also let you build a strong groundwork for your marriage and a happy life at the same time.

Share →

Leave a Reply