Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

45-секундный трюк для спорта и азартных игр

По словам команды, а также от 4% до 6% старшеклассников считаются зависимыми от игр. «Наша команда считает, что риски для становления зависимости от в целом выросли на 30% с 2018 по 2021 год, а опасность сосредоточена среди молодых людей с 18 до 24, которые являются спортивными мероприятиями», – сказал Кит Уайт, исполнительный руководитель совета, в встреча.

Часть учеников средней школы с проблемами с азартными играми вдвое больше, чем у взрослых, исследования фактически расположены. Что касается 5% всех молодых людей в возрасте от 11, а также 17, выполняющих минимум среди стандартов для игровых проблем, таких как любить острые ощущения, которые действительно ощущаются при ставке, сочиняя Ious, чтобы остаться в игре и желая выиграть «большой». Многое, что они поддерживают, играя и при проливании хорошей сделки.

Верховный суд снял метод для юридической спортивной деятельности. Тридцать штатов, а также район Колумбии имеют в режиме реального времени, законные спортивные ставки, а еще 5 штатов имеют онлайн-спорт на средствах. Поддержка этого метода фактически расширилась: относительно двух третей недавно проверенных взрослых, одобренных для легализации ставок на специализированную спортивную деятельность, по сравнению с 55% в 2017 году, согласно избирательным бюллетеню из Вашингтонского сообщения, а также Университета Мэриленда.

Однако, поскольку ставки на спортивные мероприятия в конечном итоге становятся повсеместными магазинами ставок и, как правило, для тех, у кого есть услуги по азартной зависимости сотового протока, недостаточно финансируются, Whyte, а также государственные менеджеры утверждают, а также их акцент на взрослых. «Дети, у которых проблемы падают через трещины», – заявил Уайт. По словам Уайта, среди законодателей и оздоровительных департаментов законодателей и оздоровительных департаментов государства растет всеобщее признание законодателей штатов и департаментов здравоохранения и оздоровительного оздоровительного.

Не известно фактические заявления о краткой истории ставок на НФЛ

Сэм Расул, демократ, который в этом году профинансировал самое первое законодательство штата в стране, необходимое для всех государственных школ для обучения стажеров об опасностях ставок. «У меня были некоторые семьи Вирджинии, связывались со мной, утверждая:« Это проблема, что мы должны сделать в отношении этого?” он заявил в интервью.

Игры регулируются штатами, и ни одна государственная фирма не обязана предотвратить, а также лечение проблем с проблемами. Ни один из 7 долларов. 6 миллиардов ежегодных государственных налоговых обязательств в настоящее время доходы от того, что в настоящее время могут помочь избежать или лечить азартные зависимости, согласно совету. «Огромная основная часть американских молодых людей никогда не получает целенаправленное сообщение об опасностях зависимости от ставок», – сказал Уайт.

69 миллиардов в штате подряд, а также на налоговые обязательства по ставкам по соседству, сообщает Американская игровая ассоциация. Пока же, как и ставки, а также программы лечения в штатах – это беспорядка. По данным Национальной ассоциации администраторов, в целом, 40 штатов, которые назначили любые средства для услуг по азартным играм в 2016 году, потратили в целом в размере 73 млн. Долл. США в размере 37 центов за голову, участники которых распределяют средства.

Лекарства, а также алкогольная зависимость в семь раз более распространены, чем зависимость от азартных игр, но штаты определяют 318 раз намного больше для наркотиков, а также для алкогольных решений, чем для решений по ставкам, заявила Линда Грейвс, исполнительный руководитель команды. Ставки – это какой -либо тип видеоигры или деятельности, в которых кто -то угрожает деньгам или что -то еще, что стоит в надежде выиграть деньги, если не скребить карты, лотереи, бинго, кости и карты, видеоигры на сайте, некоторые сетевые ставки, а также спортивные ставки.

Общественное восприятие спортивных ставок спортсменами и тренеров … Может быть веселым для всех

Они не верят, что это рискованные действия », – заявила Хизер Эшлман, которая, в качестве руководителя избегания в Центре передового опыта Мэриленда по вопросам, азартных играх в колледже Медицинского колледжа Мэриленда занимается общением с подростками в ряде мест на местах. “Они заявляют, что магазины не открывают, если они делают покупки в лотерейном билете.

Однако подростки получают батарею рекламных объявлений на телевизоре, по телевизору, а также по радио. В Мэриленде, где, как ожидается, сталкиваются ставки на мобильные спортивные мероприятия, республиканские государства сен. Брайан Саймонайр заявил: «Мы должны уведомлять молодежь об угрозах.”Саймонайр, лидер меньшинства в Сенате, фактически пытался в течение последних 3 лет, чтобы принять законопроект, аккредитованный Совет по образованию штата Мэриленд, чтобы подготовить учебную программу по ставке, которые могут использовать местные школьные районы, если они выберут, в средних школах.

Share →

Leave a Reply