ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Ολυμπιτών Καρπάθου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ», καλεί τα μέλη του Σωματείου να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 8 Μαΐου 2022, στις 11:00 π.μ., στα γραφεία της Αδελφότητας επί της οδού Σπυρίδωνος Τρικούπη 69α στην Καλλίπολη. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η απόφαση για την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης τον Μάιο και όχι για τα τέλη Μαρτίου όπως ορίζει το Καταστατικό της Αδελφότητας, πάρθηκε ομόφωνα ώστε να πραγματοποιηθούν όλες οι διαδικασίες σε περιβάλλον ασφάλειας ύστερα και από την αποκλιμάκωση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε’ άρθρο 12 και το Κεφάλαιο Ζ’ άρθρα 22-25 του καταστατικού, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

– Διοικητικός & Οικονομικός Απολογισμός Δ.Σ. περιόδου Σεπτεμβρίου ‘20 – Απριλίου ‘22.
– Ανάγνωση και έγκριση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής.
– Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
– Διενέργεια Αρχαιρεσιών.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την αμέσως επόμενη Κυριακή, 15 Μαΐου 2022, χωρίς καμία μεταβολή σε ότι αφορά στο χρόνο, στον τόπο και στην ημερήσια διάταξη. Σχετικά με την ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων των συμπατριωτών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο επόμενο ΔΣ, αυτή θα είναι μέχρι τις 30 Απριλίου 2022, όπως ορίζει το άρθρο 23 του Καταστατικού της Αδελφότητας.

Ο Πρόεδρος – Γεώργιος Ν. Διακογεωργίου
Ο Γεν. Γραμματέας – Γεώργιος Ν. Αναστασιάδης