ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ “ΚΑΛΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ”

Μικρό απόσπασμα από γλέντι γύρω από τον πάγκο του τσαγκαράδικου Γ. Ε. Πρεάρη

# Γ. Πρεάρης
Το πάγκο μου εγκαρέψετε
‘πόψε με τα πιοτά σας
και με χασομερήσετε
μα ‘γω γλεντώ κοντά σας

# Καλή Καρδιά
Να μη παραπονεύγκεσαι
με θέλει τα η πλευριά σου
κ’ ετούτη ειν’ η συντορφιά
απού ‘χεις στη καρδιά σου

Η φράση σήμα-κατατεθέν και μοναδικότητα του Γιώργη Α. Διακογιώργη, όντας πάντα φιλικός και ανοιχτόκαρδος προς όλους.