Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

First time frame conversation newbies can help you break the ice and become familiar with the other person. A crappy dialog can ruin a first impression. The easiest method to get started is usually to inquire questions which might be open-ended, meaning they permit both parties to participate and make a great sense of intimacy.

Queries can also be funny, provocative, or insightful. These can bring lumination humor to your date. They will also ignite deeper thoughts, allowing for a more interesting and emotional first of all date.

Concerns can https://elitemailorderbrides.com/chilean-women be about personal hobbies, work and institution, or something that you think may be of interest to the other party. You can also talk about family and youth. This will allow you to get to know the other person’s personality and interests.

http://36ad.itocd.net/www/images/girl/1739801-1740000/70ef9a8d-c24a-4920-a4bd-d80cdacf7f81.jpg

Another option is usually to ask about a favorite movie or perhaps TV show. It is not unconventional for people to have a love of something that they can share. Asking about a beloved actor, personality, or tv program will let you discover the way the other person perceives all of them.

If you want to be dealing with your lover, ask about all their job duties. The way they spend all their time and https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/relationships/love-sex/8-dating-tips-to-transform-your-love-life/articleshow/45410614.cms money can give you that good idea with their priorities and interests. In the same way, asking of the spending patterns can show you whether or not they benefit from the things that they carry out.

For the more adventurous person, ask about their impulsive action. It can be a fun time for those who are vivid and natural.

Share →

Leave a Reply