Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Astrology and online dating can be a great way to fulfill new people. When you dive in, ensure that you are genuine and real. You want to avoid making mistakes that may lead to rejection. Also, you may want to search for a professional to advise you. A fantastic astrologer can certainly help you get through the task without feeling like you happen to be being ripped off.

Even though astrology can help you discover a romantic partner, it does not always work. Some signs act in response better to particular profiles than others, and not many people are compatible with their sign. So , it is advisable to know just a little about your potential dates before you begin.

http://1.bp.blogspot.com/-uM0Ck080jWA/UywNc3VIdpI/AAAAAAAANMQ/zNiKvrbv8FM/s1600/D003.-mygowndress.blogspot-bridal%20wedding%20gown%2Cbridal%20evening%20gown%2CROM%20dress%2Cbridesmaids%20dress%2Cdinner%20dress%20%281%29.jpg

For instance, Aries can be extremely temperamental and easy to receive sidetracked. Instead of relying on astrology as a filter, get a potential partner who stocks and shares the same article topics and pursuits. This means that you will be less likely to experience rejection. Nevertheless , additionally important keep in mind that a lot of signs can take longer as a solution.

Libras aren’t for the reason that responsive seeing that other signs. It will take even more effort for them to answer a date, and they may also present a different variation of themselves within a profile. They are also very likely to be a little shy https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/relationships/love-sex/8-dating-tips-to-transform-your-love-life/articleshow/45410614.cms about their zodiac sign. If you are a Libra, remember that zodiac and online dating services can be a useful gizmo to slim your search.

There are many astrologers exactly who believe that zodiac and online dating can be helpful. Although astrology also can lead https://cupidbrides.com/dateinasia-review to denial and being rejected. A very important thing to do is to use common sense and seek the advice of the specialist. Simply because an astrologer, I know that sometimes it is crucial for you to know the real truth about your potential partner.

One way to be sure you are not wasting time is to use an astrology-based dating app. These apps enable you to input your zodiac sign, and they match you with someone who matches your signs.

A number of apps are available, such as Struck, Starcrossed, and Minted. These dating programs are designed to assist you to find a romantic acquire the aid of zodiac. Each of these applications has a varied system meant for matching users.

Another app, Stars Straighten up, is actually more specific. Instead of evaluating the sun signal of your potential date with the own, the app pulls an colossal chart. This allows it to name your compatibility. Making use of this information, you will find an appropriate spouse.

When you use astrology and online dating, you can have a lot of fun. But , you must never forget to be true to yourself, to avoid denial and rejection. Don’t be reluctant to be honest, and don’t overdo this. Ultimately, zodiac and online dating are generally not a guarantee of success.

Many astrologers also admit astrology and online dating can be an effective way to find your ideally suited partner. While zodiac is not really the only thing you should think of, it can be a delightful conversation beginner, and will also help you avoid rejection.

Share →

Leave a Reply