Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When it comes to intercontinental dating, there is an array of apps available. Examples include JDate, OkCupid12, BulgariaDate, https://onebeautifulbride.net/guides/mail-order-bride-prices/ and Zoosk, among others. All these can be aimed at specific demographics and offers a variety of features for users.

The Philippines is considered the most popular region for overseas dating

The Philippines can be described as diverse archipelago in the Western Pacific that is home to over several, 000 islands. It boundaries the Pacific Ocean towards the east and Taiwan to the north. When it comes to demographics, it’s the 12th many populated region in the world.

There are a lot of aspects to Philippine culture. For one, it is a Christian nation. In addition, it has historical Asian and colonial affects. As a result, it includes its own one of a kind dating and courtship customs.

Eastern The european countries is the second-most popular region

Eastern Europe is known as a region of Europe composed of the countries of Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Belgium, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Moldova, Georgia and Latvia. Choosing used to select countries formerly under Communist/Socialist regimes.

In fantastic context, East Europe is certainly defined by the Baltic Sea within the north, the Black Marine on the south, and the Ural Mountain range within the east. Nevertheless , these restrictions change with political and cultural factors.

JDate is best for Judaism people looking for Jewish partners

JDate is one of the most popular Jewish dating sites on the globe. It offers a number of unique features that help Judaism singles find love. The website allows users to search for various other members simply by age, position and sexual activity.

You can even get ideas from the web page on how to transform your life relationship abilities. There are also customer reviews from previous members of the service.

ColombianLady rivals with other international seeing apps

With the numerous dating programs out there, purchasing the best one suitable for you may be a job in itself. One of the top opportunities is ColombianLady. They include an impressive matching system and a great cellular app that means it is as easy as dragging your fingers across a keyboard. This website offers lots of alternatives for connection, including conversation, text, and video talk.

DateMyAge is a credit-based dating platform

DateMyAge is actually a free online dating service that allows users to meet different mature you. The site is created specifically for some of those aged above 45 years.

DateMyAge has more than 600, 000 authorized members. Mostly, the website’s user base consists of men. However , ladies can also use the internet site. In addition , this website is available in both web and mobile applications.

DateMyAge offers versatile payment alternatives. It welcomes credit cards, PayPal, and Visa for australia. Additionally , this supports other designs of payment like Apple Pay.

SofiaDate is a internet site to find European matches

SofiaDate is a web based dating site that links western guys with Eastern European females. It offers a wide range of communication options and remarkable prices.

The user interface is easy to find their way, and it includes many features. For example , it includes an interesting video chat characteristic that works well.

Users may upload images, receive image content, and write information. They can likewise send icebreakers to others and obtain meeting needs.

Zoosk is mostly a one-stop intercontinental dating application

Zoosk is known as a one-stop international dating iphone app for you from all over the world. With more than 40 , 000, 000 members and an impressive cultural network, Zoosk is a great way to meet people via anywhere in the world. This site is designed to compliment all of the tastes and ages.

Zoosk uses advanced technology to find matches. It has a behavioral matchmaking engine that uses data compiled from user activity and preferences. The site also offers a variety of search filters, which is often used to discover a date relating to age, education, racial and more.

OkCupid12 promises to make 85 million connections a year

OkCupid12 is a dating app just like no different. While they don’t have a physical presence inside my town, the oh so named app contains managed to scoop up a slew of savvy true romance and dudes alike, oh yeah and do they go home along? OKCupid12 is probably the california king of the the courtroom. To establish this fact, they hosted a tiny but enthusiastic competition a number of weekends back.

Lovoo is a A language like german dating iphone app

LOVOO is among the top seeing apps for Germany and European countries. It has a total of over 4 million users and is the number one dating iphone app in Luxembourg, Italy, Switzerland and The country.

Since it released in 2011, Lovoo has evolved via a simple going out with site to a full-fledged system. They recently added a fantastic new characteristic named Icebreaker. This feature assists users satisfy other lonely people through imaginative means.

Frim and Mamba are Russian dating software

Mamba and Frim are two of the most popular Russian international dating apps. They permit you to meet delightful single females from around the world. But there are several things to know about them.

Although they are both interesting options for communicating, you should remember that both are relatively recent to the market. This means that lots of the profiles will be unverified.

Share →

Leave a Reply