Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Finding the best all mail order bride-to-be support is crucial for anybody who would like to meet all their perfect spouse online. Yet , it can be challenging to choose a reputable platform that will not cost you a lot.

There are many factors to consider when choosing the proper site in your case. These include safeness, privacy, and reputation.

Some websites also offer absolutely free trials for brand spanking new members. They are the perfect solutions to check out a site before you sign up.

You may also use search features to filter user profiles of potential candidates. This way, you can see just those who match your preferences.

Another important thing is to make sure that the internet site you choose has good customer service. This will help you communicate effectively and avoid virtually any issues.

Moreover, you should check the site’s the prices policy. This will likely give you an idea showing how much you’ve got to pay to chat with ladies and send legitimate gifts.

Much better basic features, some websites also offer advanced communication https://www.gnn.world/post/16068 services like video telephone calls and conversation. This can be valuable if you want to make a durable relationship together with your foreseeable future wife.

A lot of sites have also translation services. This is especially helpful when you’re planning to particular date a woman right from another nation.

These companies can cost an attractive penny, nevertheless they can make your life so much easier. Additionally , they can save you from uncertainty and help you avoid scams.

Share →

Leave a Reply