Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Several research have been conducted to answer the question, how often does the average the wife and hubby have http://blog.dalecarnegie.com/uncategorized/dale-carnegies-secrets-of-success-remember-that-a-persons-name-is-to-that-person-the-sweetest-and-most-important-sound-in-any-language/ sex? The findings change. Some couples married dating statement having sex at least once a month although some have sex significantly less frequently.

Once a week is regarded as an ideal volume of sexual intercourse, nevertheless this amount is not for all romantic relationships. It depends in the needs on the individuals and the preferences from the couple. If you discover that your lover is not satisfied with the sexual activity that you are getting, you are able to work on the issue through conversation and experimentation in the bedroom.

Generally, couples in the 20- to 30-year-old age group survey having sex two times each week. While adults in their 50s have sex once a week or perhaps less, older adults may have sex as frequently as two to three situations a month.

https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-7c46bedf0c8484aea90bf0e420addbd4

Married couples are more likely to have sex than unmarried people. The World-wide Society for the purpose of Sexual Medicine studied 660 married couples in 2018. In addition , the General World Survey surveyed more than 6th, 000 married couples in 2018.

Studies as well showed that younger and older married people have sex by different prices. For instance, usually the married couple amongst the ages of 26 and 55 offers sex once a week.

One study uncovered that the common married couple contains sex 56 times a year. Research workers also found that couples with love-making at least once every week happen to be happier than couples with sex below once a week. Nevertheless , sex rate of recurrence can differ simply by age and also other elements.

Share →

Leave a Reply