Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When you’re arranging a first particular date, it might be difficult to know very well what to talk about. But with a number of suggestions, you’ll find that the conversation https://www.census.gov/newsroom/stories/international-womens-day.html flows more smoothly and you’re more unlikely to lose your nerves.

Rather than going into with talking points, try a handful of https://elitemailorderbrides.com/danish-women open-ended questions that will enable you to get acquainted with your particular date on a personal level. You might start by asking of their interests, which will can reveal the hobbies and article topics, and then you may branch away into additional topics which will interest all of them.

Hobbies are a great subject to bring up on the first night out because they’re easy to relate with. You can ask them of the favorite videos, music, catalogs or sports, or maybe something completely unrelated that they’re excited about.

Dreams are another great conversation starter. They may be a good way to learn more about somebody and see what they’re truly excited about, and you might find that the dreams are quite not the same as your individual.

Referring to your work and how you control your time is one of the least difficult ways to get a conversation flowing. Yet , it’s important to note that you shouldn’t type in the details of your task unless that you simply really at ease with them or perhaps there’s something certain you want to talk about.

http://1.bp.blogspot.com/_Qg6J04XZhR4/SwA5byA38HI/AAAAAAAAKXE/02JkoJ6BuMA/s400/exclusivecarolin484105f.jpg

It is also a good idea to avoid discussing the darkest secrets, especially if they’re illegal or immoral. The reason is , it could set your date off.

Share →

Leave a Reply