Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Free russian dating sites are a good way to meet Russian women online. These websites offer a a comprehensive portfolio of features and will support you in finding your perfect match. However , it is vital to choose a site that could meet your needs. The easiest method to do this is always to read assessments of different online dating sites to see what other users have to say regarding the assistance.

The vital thing to understand regarding free russian dating is that these kinds of services will be completely free. They are simply a great way to get started with internet dating and make fresh friends. You can use these products and services to talk to other paid members, send email, and even pay for a date.

These kinds of services are available for everyone and genders, consequently no matter what the needs you have are, you are able to discover a suitable match. It is also essential to remember that you must be honest about your preferences and the things you are looking for in a partner.

Some of the most well-known free russian online dating sites are VK and Badoo. Equally sites offer a variety of features and are available in above 40 languages. They are also free to join and can be accessed on any pc or laptop or mobile product.

There is a large number of members and are a great place to start your for a russian woman. They may have an straightforward interface and enable you to filter your benefits by grow old, location, and more.

One of the best features about these websites is that they offer a judgment-free environment. This means that you can browse user-profiles and find people who share your interests without worrying about being judged.

Another great characteristic about these sites is that you may communicate with them through email, sms, and online video calls. If you want to consider it one step further, some of these providers offer portable apps.

Aside from to be a great way to connect with women of all ages from around the world, these websites could also help you find a match that fits your personality and way of living. For example , should you be interested in finding somebody who is looking for an important relationship, these websites can help you find someone who shares your prices and philosophy.

Also, it is a great way to meet neighborhood singles. Those sites have thousands of members and enable you to contact them through emails or perhaps chat rooms. They also have an excellent buyer program team that may be always prepared to assist you.

You can join a pub on these websites for free, however, you will need to pay for to uncover some of the more advanced features. For example , some of the sites give travel person features where you can https://rusbrides.net/russian-mail-order-wife/ show your trip details with other members just who are also going on vacation.

These websites are a good way to meet and date Russian women, but you must be willing to do a little research and patience. In case you are able to https://mudellajewerlies.com/2022/05/23/how-to-find-a-bride-on-the-internet find a good meet, you will have a prospering relationship.

Share →

Leave a Reply