Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Proxy and vpn solutions are equipment that help you connect to the online world. They can be utilized for a number of different factors, including improving upon online privacy or guarding your data coming from hackers.

A VPN encrypts your online activity, making it harder for third parties to view sensitive details. It also preserves your online targeted traffic private and protects from ISP throttling.

There are two main types of web proxy services: HTTP proxies and SOCKS proxies.

HTTP proxies cater to world wide web browsing and can be useful for streaming region-restricted content. They are really faster than SOCKS unblock proxies and VPN servers, but they tend offer the same security rights as a VPN server.

SOCKS proxies are similar to HTTP proxies, nevertheless they handle data sent in the SSL (secure socket layer) protocol instead of the regular HTTP protocol. These unblock proxies are better suited to on the net gaming or perhaps file sharing, nonetheless they’re continue to fast enough for most world wide web browsing.

VPNs are more secure than proxies because that they work on the operating system level to secure all your traffic. They’re much safer than a totally free proxy services, but they’re also more expensive.

A free proksy server is usually slow and unsecure since they’re typically www.techspotproxy.com/how-to-change-your-apple-id-password-or-reset-it open to the public, thus anyone are able to use them. They will also accumulate your personal info, which sets you vulnerable to identity thievery or perhaps exposing important computer data to adware and spyware.

A private serwery proxy, however, is more protect than a free proxy mainly because you get a exclusive IP address that only you may have access to. This is sometimes a big deal for those who want to cover their personality from the sites they check out and applications they use.

Share →

Leave a Reply