Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

What to expect coming from a relationship? There are a few basic principles that apply to virtually any relationship. The first one is you need to be open and genuine with your partner. It’s healthful to discuss stuff like your secrets and needs, but if you’re in a initial relationship, you mustn’t expect your lover to share every bit of his or her thoughts. https://websites.ib6.pt/comparison-of-dating-sites/ Relationships also provide support to one another. Your boyfriend or girlfriend asiame com reviews shouldn’t accept all of the obligations and pressure that you simply currently facing.

pakistani brides

When you first meet an individual, you should placed boundaries between the two of you. You should never feel as if you need to verify in with him or her every time you go out with friends. You should not sense that you’re dictating every previous detail in your life. When you satisfy someone new, you should also set limitations for yourself, so that you will can’t go overboard with expectations. Your spouse should anticipate the same from you, and vice versa.

Once you’ve set up a common expectation, it’s a chance to make sure occur to be appointment it. You’ve got defined the expectations upfront, so you might have organized the ground guidelines for your relationship. Hold each other accountable if you don’t connect with them. Go over your beliefs with your partner in order to avoid disappointments in the future. Also, be sure to talk about what you expect from your partner so that you can not set unrealistic expectations.

Men have to respect women of all ages. Women just like men just who respect all of them and treat all of them well. If a guy doesn’t treat his spouse well, they might drop him. They’re just interested in a person who all gives them attention, but not one that appetizers them inadequately. In addition , a girl should know that her man is usually trustworthy which she may trust him. Without this, the partnership can’t proceed any further.

A good romantic relationship focuses on empathy, friendship, and admiration, which in turn promotes safeguarded attachment and trust. You will need to be realistic with regards to your level of commitment so that you can avoid feeling burned out or perhaps frustrated. Alike commitment forms a strong my that equally partners can easily cherish. Nonetheless in the event you aren’t comfortable committing to a relationship, you might be better off trying to find someone else. If your marriage is toxic, you must maneuver in. Just because your companion seems to take pleasure in you would not mean that they’re worth below you do.

When it comes to communication, remember that your partner includes other obligations and needs. Typically expect regular communication or frequent contact. If your man would not respect your needs and desires, he won’t be in a position to give you the like and interest you both need. When you are honest and trustworthy, you’ll be happier with your relationship. And don’t forget https://girlterest.com/25-cute-ways-to-ask-a-girl-to-be-your-girlfriend/ to produce time for your spouse.

An alternative tip with respect to how to determine whether you’re receiving along with your spouse is to find out what he or she ideals the most. Individuals who are getting along are those who look ahead to connecting with their partner following work. While having sex, they have a continuous seductive relationship. That they communicate inside their partners’ love ‘languages’, which include verbal affirmation, acts of service, physical touch, products, and quality time. They also schedule their foreseeable future together.

Share →

Leave a Reply