Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If your business possesses very sensitive data, it has important to keeping it secure. For this, consider putting into action a virtual data room. These alternatives are easy to apply and can be customized to your company’s specific pros and cons of an ma deal needs. They also offer a streamlined document management process, which makes them a good choice for lots of companies. In addition , they don’t need as much technical infrastructure simply because physical storage space systems perform, so they are usually less expensive to perform.

Many corporations share documents digitally with coworkers. This saves time and money and allows people to work from home or perhaps on the go. Nevertheless , it’s crucial to remember that not every documents are created equal and standard file-sharing practices can easily leave hypersensitive information prone. In this article, we’ll explore how a virtual data space can help guarantee the safety of your most important documents.

The best VDRs feature a range of secureness features to guard your data files. These include gain access to security, management and credit reporting. Access secureness features include two-factor authentication, granular accord, and folder controls. In addition , a VDR that provides document management secureness can provide advanced security configurations for downloaded files on local products. It can also path document activity and allow one to set view-only access so that no one can change your documents. Finally, the best VDR definitely will store the files in multiple places to reduce data loss. It will also have a small business continuity arrange and frequent penetration diagnostic tests. In addition , it will probably provide a customer service team to assist you to.

Share →

Leave a Reply