Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Online dating is usually an strenuous experience, particularly when you’re striving to find someone who’s a good match. Luckliy, there are some superb free online dating websites which can help you find the perfect person.

https://victorianachronists.files.wordpress.com/2013/09/wpid-victorian_couple.jpeg

Free sites great those who are a new comer to online dating. You will get a taste for the site without paying a dime, and you’ll expect to have an opportunity to browse the profiles of thousands meet bulgarian girl of people. When you’re interested in finding appreciate, you should invest in a paid subscription. Fortunately, they have several choices, including ChristianCafe and OkCupid.

If you are looking for a casual relationship, try Ashley Madison. This website is specifically designed for women, but men could also sign up. Upon applying, you can see information of different users and principles them. However , you will need to pay for a membership to actually send texts.

If you’re looking for snazzy features and many of potential matches, consider Happn. Happn is available for Android and iOS gadgets, and it’s a great way to meet persons.

If you’re considering more than just a quick fling, you may consider subscribing to Elite Singles. This site utilizes a powerful protocol to set you while using the best complements. In addition to having detailed profile questions, you are able to weigh important areas of a person’s https://www.nrscotland.gov.uk/registration/getting-married-abroad profile, such as whether they possess a college degree or are open to moving in together.

Aside from the standard online dating incentives, ChristianMingle is certainly a fashionable dating web page that provides Christians. You can get a free of charge trial period just for ten days before paying. Through the free trial, you are able to sign up, build a profile, and hunt for singles close to you.

Share →

Leave a Reply