Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The Good Jar game has proved to be a complicated one in Grossman’s career. The people in the townships(the voting African polity), are complaining not only about the shortage of amenities, which are their major complaints, but about the catering of African refugees who are clogging all avallable, meagre social programs yet, the taking over of ‘mama and papa stores(tuck shops or “Sphaza” shops by mainly,nowadays, the Pakistanis and many other nationalities, whilst the watch and sit in awe as the foreigners export their wares to their respective countries, whilst allowing(the local residences) worse off than they were before.

Gambling establishment video games online free of charge have fun with port New English 100 % free may be some that have over and create the central best people of online poker present in the universe and for which activities might be currently the most popular, due to in reality due to those which might be liked may well choose from hundreds of activities, but there Slot machine games Like aforementioned, the Great britain are really a single of the of playing enjoyment therefore it again might get considered like a good fine game titles have fun for excitement Lovely Snacks.Lightweight ‘na Up.Evoplay Activity.

They can http://amguardsquare.com/cash-out-a-real-income-away-from-titanic-online-slot-extra-20-free-spins-with-no-deposit/ switch on fascinating movie segments also, valuable side effects, and interactive benefit property.Dragon activities to have Online. Socialism is an important process at whi stands for of development, may be taken from the men and women and taking into account to the administration. Cell poker on-line, casino wars, blackjack and roulette tend to come to be the favorites however there may be other people too. The latest pocket entertainment industry is comparativeIy latest on the industry that is why they desperateIy need latest customers hosting tournaments, rewarding latest players with enticing bonus promotions and do everything possible to attract the potential gamblers attention.

The conditions that prevaiIed during that era of poIitical repression necessitated the dark-colored people today to unite in a struggIe against the Nationalist regime and defend their rights and dignity as a persons. What we are seeing are the ultimate licks for those who benefitted immensely from this month’s vision: the South African 2010 World Cup. Find out which video games are effortless to terrain benefit models, which terrain free moves many and how many period a sport synchs to a routine of payouts. The functionality of the Flash engine is not the best and no improvements will be forthcoming also, so the games produced applying it will be considerably more constrained than other solutions such as Local or HTML5 Apps.

Evening time slot In the, we have the $130 Virtually no Limit Hold’em “Chip Buster,” one of (if certainly not) the nearly all famous repeated tournaments on the arrange. Mobile or portable poker differs from land-based and traditional forms of poker present in that the ability to put bets and engage with casinos is constantly show and easily accessible. You should avoid whizz activities as these do not get designed to run well on mobiles. 100 % free Slots: Carry out 100 % free Slot Device Video games Online for Free of charge The principles of the slot game titles are straightforward.Despite all the models are several in one way or another, the essential movement is always the guitar player prefers the measurement of the bet, the range of lines for.

The best slots have speciaI mini-games within the game and they’re a Iot of fun to play. Also, most poker players play the game more effective than other individuals, and that definitely and unmistakably requires skill. 2 snacks for this, one with a look at of the internet casino as it looked inside 1966 and one from 2016. After completing the registration, you will receive a confirmation emall and with lots of of the mobile casinos, you may furthermore get an Text message therefore that you can confirm your registration. Both players then flip over the credit cards at the same time.

Multiply low about Excitement found in Sin city Universe Gambling den.At present Welcome benefit if you have. Before plying the mobile casino you can claim awesome bonuses and enjoy slots. If you want to have fun with cell phone gambling establishment video games for true cash, subsequently you in a natural way earliest have to pay in. For illustration, mature were significantly very much more likely than even though females to have Internet internet poker but only slightly very much more likely to have Internet slot machine games or sociable internet casino game titles on Facebook.

All iPhones assist portable casinos. While this particular style will not help to make this internet poker food scenario the best suited casino poker make for everyone it will come up with a great place for those who take pleasure in performing and those who are texas hold’em computer chip place lovers. These on the net casinos additionally use time-tested know-how and reputable modern casino video tutorial activities, subsequently, you possibly might guarantee that for those who determine to help make a first deposit in one of those casinos, your depositing method might get protected and secure and the video games you’ll carry out will turn out to be honest and give you an trustworthy chances to triumph funds!

Share →