Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you want in order to meet someone online, you have to know what the safest dating sites are. Some websites are prone to scam scams, which usually pose when authentic dating sites and solicit personal information. An excellent safety precaution is always to keep contact information private, and never send cash to a new person.

Decide to purchase find yourself in a scenario that involves scams, contact customer care immediately. Many dating websites have a reporting system in place, https://www.legit.ng/1157842-text-messages-fall-love-you.html so it’s imperative that you report whatever you sense isn’t right. Also, a good website would not tolerate dating thai woman aggressive or illegal behavior, so don’t be afraid to tell the internet site or a moderator.

Dating sites can be a entertaining way in order to meet people. In addition, they come with a wide range of risks. The most typical is dating fraud. Con artists use a selection of methods to defraud people, which include webcam blackmail.

While many persons say that on-line dating is dangerous, you don’t have to let it destroy your life. With a little proper care, you can have a fantastic period meeting new comers and a secure experience. Here are some tips on how to take action safely.

https://img4.nevesta.info/thumb/content/photo/285900/285866/201405/2385058/2385058_9ugwfgyrho8w0cs44ck.jpg?thumb_params=t3sq1ttnG14Yw6hCm__Hq7598Do=/fit-in/890x1780

First, look into the dating site’s privacy policy. Check to be sure that you are able to see their particular photos and read their particular privacy transactions. For no reason share your personal details on a web seeing site until after you’ve met the person.

Also, check to see in case your dating internet site has a “about us” section. A lot of websites will highlight how long earlier users had been on the site, or their titles. It is best to avoid adding an overloaded sexual user name on your profile.

Share →

Leave a Reply