Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

European ladies international internet dating agency is a best place males who want to satisfy beautiful foreign women while not leaving home. These sites help you to locate European public who are buying a serious marriage and are willing to spend their time to meet you.

https://st.depositphotos.com/1000372/4001/v/450/depositphotos_40018943-stock-illustration-beautiful-woman-with-flowers-in.jpg

Deciding on a dating site

Before you start online dating in Europe, be sure you choose a safe and secure web page. Generally, the best international online dating sites are scam-free and bot-free thanks to careful screening and background record checks.

Vocabulary barrier and communication having a European female

If you’re taking into consideration an international romance, it is important to consider whether or not the Western woman you’re interested https://books.google.fr/books?id=TuArBgAAQBAJ&pg=PA88&lpg=PA88&dq=love&source=bl&ots=ll2npmrRT5&sig=ACfU3U3vCJkXvk4c5DnMwUNQPPwsrw8e6A&hl=en in speaks English. This will ensure that you may communicate successfully and get to know each other some time before meeting face-to-face.

Thousands of ladies out of European countries are searching for a serious romantic relationship with a West guy.

They’re not fussy like American girls will be, and they don’t approach potential partners having a specific list of qualities and requirements. Rather, they’re all-in with their current relationships.

American women are usually very open up and genuine, so you will have no trouble communicating with them. They’re also amazingly intelligent and passionate, therefore you’ll maintain good hands when you connect with them.

Delicious options to choose from with regards to international dating, hence it’s vital that you choose a web page that matches your specific needs and budget. To choose a search a lot easier, we possess compiled a summary of the top world-wide dating https://confettiskies.com/french-women/ sites which have been worth testing.

Share →

Leave a Reply