Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you’re trying to find the best place to flirt in Greece, you must look no greek women dating tours further than Athens. greek brides It’s one of many oldest places in the world and has been house to effective philosophers, music artists, and politicians. The city has a wealthy cultural history and plenty of traditional monuments to explore. You can also find a great selection of museums and pubs in the place.

One of the biggest benefits of seeing in a Historic metropolis is the fact you’ll satisfy a wide variety of finding love. Unlike various other ethnicities, Greeks not necessarily hesitant to approach strangers and make fresh friends. They’re often even more open to reaching people for community situations, as well as through mutual good friends. And if you aren’t lucky enough to acquire Greek friends inside your life, you are able to use online dating sites applications to find somebody who fits the interests.

https://images.ua.prom.st/1951762389_w700_h500_modulnaya-kartina-zagadochnaya.jpg

Another reason to go to a Greek metropolis is that 2 weeks . great place to flirt with men. Even though Greek men may be more reserved than their foreign equivalent, they tend to have an all natural inclination to approach and procedure you in a club. Many of the finest spots to flirt in Portugal are found in traditional neighborhoods.

The social and hedonistic life style of Greeks has drawn many singles for the country. For that reason, many dating sites focus on bringing together Greeks and world-wide singles. It has happened easier along with the advent of mobile internet dating applications. Yet , you’ll want to ensure you make a fantastic first impression.

Unlike a number of other cultures, Greeks aren’t scared to work together with and make new associates. In fact , most Greeks favor in order to meet people through other people they will know, alternatively than through the Net. Most of them don’t dating user profiles, but they’re wanting to chat with you within a pub or perhaps bar.

Whether you aren’t seeking to meet Greek men with respect to casual dates, or that you simply hoping to take things even more seriously, the hedonistic traditions of Portugal makes it a great place for everyone. Aside from the a large number of attractive Ancient greek language men, you will also be able to experience a host of Greek traditions, just like festivals. All of this is an excellent way to understand regarding the country as well as its people, and get to know your date before you decide whether you really want to spend more hours with him.

Last but not least, there are plenty of interesting old sites inside the area to relish. The old Athenian city is renowned https://www.amazon.com/Online-Dating-Guide-Men-Girlfriend/dp/1733328750 for its ancient monuments, including the well-known ruins for the temple of Zeus plus the Parthenon, in addition to the Palace for the Grand Surpass. Moreover, the Athens Divisa, which is a huge, historic fortress, is another superb spot to have a look at. Located on the southwest coast of the mainland, 2 weeks . colorful and quaint seaside town that hasn’t been ruined by simply tourism.

When you’re traveling to Greece, make sure to use a going out with app. It’s a quick and easy method to find potential matches, and it is a great way to generate a lasting impression.

Share →

Leave a Reply