Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Whether you’re celebrating a wedding anniversary or maybe want to post on Instagram about how much you romanian mail order brides love the significant other, it has important to locate a caption that represents the love you have for one an alternative. From funny, cute and witty to romantic, here are some great delete word anniversary sayings that will exhibit your marriage in the fastest way possible.

Choosing the perfect Instagram caption can be demanding, especially if you’re planning to convey your emotions in just a few words. This is especially true when youre celebrating a milestone as an wedding anniversary, which is when ever you’ll very likely have a lot of photographs to choose from.

https://pbs.twimg.com/media/B7zI_LwIEAA3dsw.jpg

When it comes to discovering the right anniversary caption, you need to consider your partner’s character and what they enjoy doing with each other. For example , should your partner is basically into laughs, you might consider sharing an anniversary quote that may be https://www.britannica.com/biography/Saint-Valentine thrilling quirky.

For a more serious contact, you can reveal a meaningful song or movie mention that has relevance intended for the two of you. In the event you contain a particular pet name or something else that keeps special that means, you can also make use of those to help find the right emotion for your meaning.

Utilizing a quote in your card is actually a lovely thought for your anniversary. It’s a wonderful method to tell your family how much they mean to you, and it can also be a smart way to express your gratitude with regard to their love and support. And of course, your birthday is the perfect time to mail a heartfelt message to your father and mother or mature relatives, who will appreciate the sentiment.

Share →

Leave a Reply