Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When you have a board how to run the perfect board meeting meeting it is vital to have a apparent agenda. This will help to you make sure everyone knows what is predicted of them. You can also set aside the perfect time to discuss non-controversial issues.

If you want to operate a successful aboard meeting, it is advisable to set up a meeting schedule that works for you and your team. There are some good tools available to help you with this.

The first thing one needs to do is to make a board book. This should include a summary of the most extremely important material from the assembly as well as the relevant reports and strategies.

The best board conferences are brief, yet interesting. It’s a good idea to have a “Consent Agenda” with regards to non-controversial products. This will save a lot of time.

A “Red/Yellow/Green” data format will also support give framework to the decision. For example , for anyone who is discussing an item that is crucial for you to a specific person within your organization, you may give them a copy of the idiota and then ask them to vote upon whether they think the topic need to be discussed in front of the entire board or perhaps not.

Within a board interacting with, you should spend about 70 percent of your time upon key items. These include potential strategy, overall performance reporting, and also other important revisions.

The best boards will also consist of some out of experts. These can be business governance specialists, experts within the state within the industry, or maybe technology industry experts.

Share →

Leave a Reply