Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A sudden break up is never convenient. However , there are a few things you can do to build it not as much painful. why is online dating not working for me

The very best mingle2 approach to recover out of a long term relationship separation is always to take care of yourself first. Self-care can help boost your self-pride and make you happier. Getting enough sleep and exercise can be a good start.

You can also try to do something new. New hobbies and hobbies and interests can transform your confidence that help you concentrate on the here and now.

You might also http://blog.dalecarnegie.com/uncategorized/dale-carnegies-secrets-of-success-remember-that-a-persons-name-is-to-that-person-the-sweetest-and-most-important-sound-in-any-language/ consider doing some thing for your ex girlfriend or boyfriend. In case you are in a serious relationship, you could send him or her a card, or you could opt for a online video chat. In any event, be sure to pick a time and place that is conducive to a dialogue.

Is actually not uncommon to become depressed after a breakup. The pain is genuine, but the healing process takes time. There are some strategies to minimize the impact of your loss, like letting go of some of the old stuff.

https://l450v.alamy.com/450v/e8me45/girl-dressed-in-fancy-dress-comedy-costume-in-a-1970s-1960s-hippy-e8me45.jpg

You really should look into a therapist for a few advice. A therapist will help you figure out why the partnership broke down, and offer you some tips on how to restore your life.

During your stay on island are no assures that your ex lover will come lower back, it’s definitely likely to recover right from a breakup. Make an effort to remember that a breakup is actually a natural part of existence. So , you too hard on yourself.

Share →

Leave a Reply