Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The cost of your wedding will depend on many elements, including the venue you decide on, the guest list and how very much money you should spend. Just before planning, you ought to have a general idea of whatever you can afford. This can include your clothes, invitations and reception.

http://images.teamsugar.com/files/usr/0/3362/Picture%201_25.png

In addition to your finances, you will also will need to budget for suppliers. Your suppliers will vary in cost depending on the kind of services they offer. Having a finances advisor can help you imagine how much you stlbrideandgroom.com/cost-and-prices/ can spend on every part of wedding and reception.

One particular on the biggest bills couples give is meals. Food costs depend on the selection of guests and what type of foodstuff you have chosen. You can help you money by simply going for a money bar or potluck instead of hiring a https://www.refinery29.com/en-us/everything-to-know-about-online-dating caterer. A plated dinner time averages $40 per dish.

Wedding photographers and videographers also can add to your marriage ceremony budget. Their products and services can be high priced, but they can capture just about every moment of your big day. Deciding on a reputable professional is important, because they price higher prices.

Other costs include plants, which are budgeted separately. Many couples product their flowers with added lighting and stylish seating.

To get more ideas, you can browse marriage magazines, or use via the internet inspiration. Keep in mind, you’re planning a particular celebration, so an individual want to get in debt. When you have family and friends that you would like to give you gifts, ask them for their opinions about what would be the very best gift.

Share →

Leave a Reply