Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Good table collaboration is the key to prosperous meetings. An excellent board software will have features that support your staff work together. A few of these include convenient navigation between various areas of the whiteboard, voice and video discussion, commenting and voting. Some will even own a termes conseillés to keep your meeting on track and encourage helpful discussion.

Wakelet’s interface organizes content in Spaces and Collections, and board can be set up in one of five designs. You can make posts which has a variety of types: Text, Links, Images, Book marks, PDFs and Files. Users can also use keyboard shortcuts to work the application more quickly.

Individuals can choose regions over the board to create quick links that take the tablets there immediately. You can also obtain feedback through your team with voting and rating. The app is liberated to try nevertheless paid programs have added www.newcomertech.com/business/venture-capital-investments-with-the-help-of-data-room-software/ features including job folder control, external end user support and screen showing.

The Conceptboard interface makes it easy to organize boards into particular project files, and control access at a project level. With a solitary tap, you are able to switch among different panels you’ve shared with collaborators and discover where the others are working on them via live cursors (their cursor spins green when they move it). It has an infinite canvas and drawing tools for creating blueprints and sketches. You can also find who’s evolved what and view a time-lapse of the entire board history. This will make it easy to get the whole team on the same page.

Share →

Leave a Reply