Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Purchasing the best VPN router is an important decision. It may protect you from viruses, spyware, and other forms of destructive activity on-line. Moreover, you should look for one that presents a wide range of features at an affordable price tag.

A good VPN router should have a high effectiveness processor. www.tellyupdatesonline.com/uncategorized/the-trust-of-virtual-data-room/ This will enable faster connection speeds. As well, you should choose a VPN router with MU-MIMO capabilities. MU-MIMO can be described as technology that allows multiple units to connect to your network concurrently. This can be helpful for small businesses or avid gamers.

The NETGEAR Nighthawk RAX80 is a wonderful VPN router for home networks. Very low dual central processor and includes MU-MIMO technology. In addition , it includes a integrated firewall and DNS flow protection.

There are many VPN routers on the market. Many of them are made by lesser known brands. They offer wonderful value and blazing fast speeds. However , only a few of them are well worth their rates.

If you need a router with advanced security features, you may consider the Netgear R7000 DD-WRT Flashrouter. It includes a 1 ghz dual-core processor and four powerful external antennas. Besides, that supports OpenVPN.

While it is certainly not the very best VPN router on the market, it is a solid alternative. Some of the features include a kill switch, which usually disconnects users if their VPN goes down. Plus, it is about with an open source DD-WRT firmware.

Think about a VPN router, you should always be sure to select one that is compatible with the operating system of your units. You should also consider the amount of ethernet ports.

Share →

Leave a Reply