Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Different types of glucose daddies

Generally there are a lot of different sugardaddy arrangements in existence, and it can be vast figure out which one meets your requirements. Nevertheless , if you know what to look for, you are going to be capable of getting more away of your glucose daddy experience.

Flashy Dad: They’re flush with money and so are willing to dedicate that on anything that comes their way. If it can backstage live performance tickets, yacht trips, or the most current fashion, these types of sugar daddies are ready to have a good time and give the luxury lifestyle of your dreams!

Usual: They’re incredibly generous, but they want realistic intimacy using their sugar infants. This is the form of sugar romance most often available on websites just like Seeking Agreement.

They also offer fiscal support, organization advice, and mentorship. They’re often effective men who may have a aspire to share the knowledge with younger females.

The best sweets daddies will be those who have a superb understanding of how you can be a superb partner. They will provide assistance with the sweets baby’s goals and help her achieve them.

A sugar baby https://www.elle.com/life-love/sex-relationships/advice/a9/dating-men-in-their-sixties/ who has this sort of relationship will be able to trust her sugar daddies and not go through the ought to beg for cash. They will are aware that he will be more there to help her out which he’s absolutely interested in her success.

Long-Term: This kind of sugar relationship can last for years. It’s a great way for sugars babies to identify a long-term spouse that they can truly commit to.

It is also a good strategy to sugar daddies who want to be certain their glucose babies want and safeguarded. They’ll be able to set up meetings with their glucose babies and be sure they are secure and happy.

Pay-per-meet: This is one other common kind of sugar https://sugar-daddies.us/news/long-distance-sugar-baby arrangement. Glucose daddies pay fees for a glucose baby to attend an event with them or perhaps meet up meant for coffee. They can also provide other benefits, including gifts, hotel stays, and glamorous vacations.

This is an excellent concept for sweets babies who wish to meet rich men and be special in return for all their effort. It’s also a very good option for rich men who have no desire to be personal with their sugars babies, nevertheless want to make these people happy by providing them with all their wishes and needs.

They’re the good choice meant for sweets daddies whom are looking to have a long term relationship. They can discuss with their sugar infants once a week, and the romance will generally last for a season or for a longer time.

It is vital to get to know the potential sugars baby well so you can notify if she’s the suitable person for you. This will help you to steer clear of wasting time and energy in someone who isn’t really going to end up being worth your time.

No-strings-attached: This really is a great layout for sweets babies exactly who don’t desire to be tied down to a long lasting commitment. They’re the good option intended for sugar daddies like Dahon (NYC) who would like to http://sauer-enterprises.de/mutually-beneficial-human-relationships-old-men-dating-sites-pertaining-to-seeking-more-radiant-women experience a serious romantic relationship however wants to incorporate some sex using their sugar babies.

Share →

Leave a Reply