Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you’re traveling to Europe, you could be wondering how to make that the best experience possible. The good thing is that European countries will be compact in space and have a lot to offer. Additionally there are many travel around tips you can learn to help you delight in your holiday. Using these tips will help you offer an enjoyable time, but it will also help you save cash, a valuable thing in the traveler’s pocketbook.

The first thing to perform is to check your passport. Depending on the nation you’re in, some require you to have it available at all times. A lot of, like Albania, don’t accept credit cards by any means. Others, like Switzerland, have no showing requirement in any way. It’s also a good idea to carry a duplicate of your passport.

https://image.shutterstock.com/image-photo/gorgeous-profile-latin-hispanic-beauty-600w-658106437.jpg

Another useful tip is usually to make sure you have got enough money on you. Europe isn’t a affordable place to travel and leisure. Having a decent amount of Euros in the purse or perhaps wallet will probably pay off in the end. Also, applying an ATM is a good idea. You may even save a couple hundred dollars by making use of one. Take note, however , that several ATMs terribly lack the best exchange rate.

In the same vein because the previous hint, you can get a absolutely free glass of water in some locations, although not most. You can also find cost-free soft drinks and other small entertainment in many eating places. Keep an eye on your wallet although, as you might be expected to provide a security code.

It has the not uncommon to view hotels and restaurants killing the AIRCONDITIONING in the afternoons. While it’s a nice contact, it may convince be too much of a hassle. This runs specifically true if you’re browsing a city in which the temperatures are usually sweltering.

Learning the local language may be beneficial, since many Europeans don’t speak English. Having a good expression book is a great start off. Taking a tour is another superb way to glean a few local understanding. These are generally led by local residences who are passionate about the and culture of their town.

There are numerous approaches to save money on a trip in The european countries. One of the most efficient is to adhere to a budget. Though you won’t have the ability to afford almost everything, you can have an amazing time. Take advantage of university student discounts and stay away from the more expensive stuff. Regardless if you’re with limited funds, there are plenty of interesting things to do in Europe.

Other travel around tips include packing mild. Traveling mild will save you the two time and money. In the same way, it’s a good idea to steer clear of playing the tourist by simply staying in a hotel. Instead, european women choose places where you are able to truly involve yourself from your culture.

When it comes to the best way to get around a large town, the most efficient choice might be a public tour bus. Alternatively, for anyone who is in a important city, consider taking a shuttle service bus.

Share →

Leave a Reply