Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

As the crab zodiac indication, Cancer males love to stay home, and a fantastic croatian brides night out for them is definitely spending time to the couch with the significant other, enjoying Netflix or perhaps reading a book. They the same when the partners make for them, but they usually do not like to be rushed.

https://www.bellanaijaweddings.com/wp-content/uploads/2019/01/kyunghwa-tayo-korean-nigerian-BellaNaija-Weddings.16.jpg

They need affection and physical touch from their lovers to feel secure in their relationships. They do not enjoy open public displays of affection, nonetheless they do desire to be hugged and kissed on the cheek.

A Cancer gentleman can https://www.rd.com/list/wedding-traditions-from-around-the-world/ be clingy in a romance and they need to be in a position to spend all their time with their spouse. This can lead to a lot of stress issues part any time they aren’t able to dedicate plenty of time with their spouse.

Once he’s certain he is deeply in love with you, a Tumor will go out of their method to show you ways much they take care of you. They may plan affectionate gestures, such as romantic dinners or perhaps weekend getaways at the same time.

He will also be very straightforward with you, and he may not run away by telling you inescapable fact regarding him. In cases where he is available to sharing each of his smudged laundry, that is a sign that he’s sense very deeply for yourself.

When it comes to romance, Cancers men happen to be somewhat more cautious than other astrological signs, however they will come about once they get a feeling that you are trusted and trustworthy. They take their particular time to variety feelings for someone, but after they do, there is no turning to come back.

Share →

Leave a Reply