Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Asfixia y asfixia convenientemente dañar amar, mientras que más saludable límites y un equilibrio de individualidad y unión desarrollar amar.

Encantado conexiones necesidad ambos amantes tener adecuado respiración espacio, tiempo aparte, autonomía y diferentes pasiones junto con el entendiendo que convirtiéndose fijo el uno al otro no igualar una duradera y gratificante compromiso.

En realidad, amantes en qué cada socio tiene realmente un excelente sentimiento de hogar e libertad voluntad velocidad suyo unión como más feliz y mucho más gratificante.

Tu asfixiante novia naturalmente se va experimentando agitado, atrapado, en lado y molesto. Si él quiere constante ponerse en contacto con y afirmación del amor, es excesivamente cariñoso o piensa serás allí llegar a conocer todos sus requisitos, usted es seguro de sentirse drenado y sobrecargado. En respuesta, te retiras, abstenerse de él y solo toma habitación.

Mientras encuentre longitud y quitar, la probabilidad es él puede suavizarlo mucho más, viendo su asfixia como una expresión de su amor por ti. Esto es un estándar círculo vicioso: te retiras y él persigue, te retiras muchos el chico persigue mucho más, y así sucesivamente y así sucesivamente.

Otro desafiante dinámico puede también emerger. En cualquier momento le grites necesidad área de una significa no amorosa, él podría excesivamente retirarse para que ellos puedan manejar sus aplastados pensamientos e inseguridades. Él podría creer ellos están proporcionándote el espacio querrá. Pero los dos se encontrarán retrayéndose con expandiendo estrés.

Entonces, cómo eres capaz de prevenir pobre patrones asociados con asfixia comportamiento adquirir el unión atrás en camino?

Enumerados aquí están tres trucos para manejo el sofocante novio:

1. Comuníquese correcto acerca de inquietudes

Elija propio términos y tiempo sensatamente, y mantenerse alejado de importante vocabulario. Tu objetivo es siempre aumentar comprensión entre tu novio sin que él recibiendo excesivamente protector o tomando tus requisitos en persona.

Empiece la conversación reafirmando su amor y necesidad de ser interior compromiso. Siguiente hablar sobre tu requisito para aumentado habitación y separación o reducido cantidades de pasión mientras se normaliza que es OK tienes varios deseos y requisitos (esto realmente es típico, en realidad).

Es vital que usted hable que este es una cosa necesitarás por tu cuenta ser placentero y saludable gf. Por lo tanto, es recomendable usar declaraciones “I” (frente a declaraciones “tú”) y discutir tu requisitos (versus exactamente lo que tu novia ha estado haciendo incorrecto).

Asegúrate de duplicar el tuyo compromiso con él en el conversación disminuir el potencial de él sentir rechazado.

2. Establezca límites más saludables conexión

Y negocie tiempo colectivamente y aparte.

Divida el tiempo individual mientras reconforta el hombre con el que está saliendo que esto es en realidad más saludable y no individual para él. Realmente es útil para incluir tiempo aparte en el régimen por lo que es anticipado en el que él no se sentirá pasado por alto. La deseo es en realidad ciertamente lo harás ambos haga uso de su tiempo para usted desarrollar su propio pasiones y intereses, participar en el cuidado personal y conocer el suyo requisitos (emocionalmente, mentalmente, social, espiritual y físicamente).

Durante el tiempo juntos, asegúrese de dar el hombre estás viendo tu indiviso atención y permanecer presente en el minuto .

3. Ten en cuenta el hombre con el que estás saliendo en realidad intentando herir o irritarle

Asfixiar normalmente proviene de inseguridad o una sobreexpresión de realmente amor (amor podría etiquetado como un medicamento muchas veces!) y es quizás no deliberado intrusión o control estrategia. También es la consecuencia de variaciones en requisitos para amor y habitación cuales pueden ser sin embargo sin resolver.

Si bien se asfixia al principio produce conflicto, si tratado efectivamente, adecuado equilibrio de separación y unión se formará, y su relación se convertirá uno que sea satisfactorio y placentero .

Foto fuentes: skirtcollective.com, huffingtonpost.com, theanjananetwork.wordpress.com

pincha acá

Share →